Klouzci (5 celkem)
Klouzci jsou šikovnou odrůdou, všichni jsou jedlí. Je jich asi 15 druhů a zdaleka ne všichni jsou zrovna modeloví krasavci. Na funkci to ovšem nemá vliv. Ke Klouzkům se často řadí i Hřib strakoš a Hřib dutonohý, stojící někde na pomezí mezi skupinami.
Výz.
Název Jedlá
Fotogalerie
1 Klouzek sličný Výborný      
1 Klouzek obecný Výborný      
2 Klouzek zrnitý Výborný      
3 Klouzek slizký Jedlý      
3 Klouzek kravský Jedlý      
Kliknutím na hlavičku sloupce se tabulka podle něj seřadí