Gerlachovský štít (47 fotek)
Masiv Gerlachu z Východnej Vysokej Gerlach z Polského hřebene GŠ z Bradavice GŠ od Vyšných Hágov GŠ z Popradského Ľadového štítu
GŠ z Lomnického sedla Končistá a Gerlachovský kotol od Tatranskej Polianky GŠ (vlevo) z polských Granátů GŠ (vlevo) z polských Granátů Gerlachovský kotol
Vrchol Gerlachu Velická próba Velický žlab Velický žlab V západní stěně
Batizovské pleso z Gerlachu Vrchol Batizovského žlabu Batizovský žlab V Batizovském žlabu Zadný Gerlach z Východnej Vysokej
Gerlach z Vých. Železného štítu Gerlach (vlevo) ze Slavkovského štítu Gerlach (vlevo) z Polského hrebeňa Gerlach (nejvyšší) z Dračieho štítu GŠ (nejvyšší) z Dračieho štítu
GŠ z Polského hřebene GŠ z Východnej Vysokej GŠ (se svatozáří) z Veľkého Žabieho štítu Martinka na GŠ z Divej veže Martinka na GŠ z Polského hrebeňa
GŠ (vlevo) a Zadný Gerlach z Martinky Vrcholový výšvih z Tetmajerova sedla Vrcholový hřeben od Zadného Gerlachu GŠ z Gerlachovskej veže Velický žlab, 'normálka' na Gerlach
GŠ z Batizovského štítu GŠ (vzadu) z Popr. Ľadového štítu Gerlachovský masiv od Batizovského plesa GŠ z Galerie Ganku Končistá a Gerlachovský kotol od Tatranskej Polianky
Slizák na úpatí Gerlachu Gerlach z Granátovej lávky Gerlach (vpravo) z Vysokej Gerlach a Končistá z Vysokej GŠ (vzadu) ze Západného Železného štítu
GŠ (vzadu) ze Západného Železného štítu GŠ (vzadu) od Snežných kop