Klin (8 fotek)
Klin (vlevo) od Popradu Klin z Tupej Klin (vpravo) z Ostrvy Klin (zcela vlevo) Klin (špičatý v popředí) od dedinky Batizovce
Klin (uprostřed) z Končistej Klin z Tupej Na Klinu