Prostredný Mengusovský štít (38 fotek)
Vežký a PMŠ od Satana PMŠ (uprostřed) ze Satana PMŠ od Východného Mengus. štítu PMŠ (v popředí) od Východného Mengus. štítu PMŠ (uprostřed) od Vež. Hincova plesa
PMŠ (uprostřed) od Satana PMŠ (prostřední vzadu) od Morskieho oka PMŠ (uprostřed) od Vež. Hincova plesa PMŠ (uprostřed) z Mlynára PMŠ (drobnější uprostřed) z Rysů
PMŠ (uprostřed) ze Satana Mengusovské štíty zpod Vež. Žabieho štítu Mengusovské štíty (vpravo) z Vež. Žabieho štítu Mengusovské štíty z Mengusovskej doliny PMŠ (uprostřed) z Mengusovskej doliny
Výstup na terasu PMŠ Na terase PMŠ Závěr terasy Závěr terasy s Vežkým Mengusákem Vrcholový zub
Pod Zubem Výstupová trasa Exponovaná lišta Tenký vrcholový hřebínek Terasa PMŠ
Pod Mengusovským sedlem (vlevo Chlapík) PMŠ od Kôprovskej veže PMŠ z Kôprovskej veže PMŠ od Hlinskej veže PMŠ zpod Morskieho oka
PMŠ (druhý zleva) od Morskieho oka PMŠ (druhý zprava) od Czarneho Stawu PMŠ (druhý zprava) z Vyšného Bielov. sedla PMŠ (druhý zprava) od Vež. Hincova plesa PMŠ (druhý zprava) od Vež. Hincova plesa
PMŠ (druhý zprava) od Vež. Hincova plesa PMŠ (vpravo) od Vež. Hincova plesa PMŠ (uprostřed) z Kôprovského štítu