Výstupy na Grande Rocheuse (4.102 m)
1. Hřeben Aiguille du Jardin Obtížnost:   D- 

Od chaty Couvercle se dostaneme levou částí ledovce Talefre podél stěny Moine až pod Whymperův kuloár. Podél něj až do pod sedlo Col de l'Aiguille Verte. Vzhůru k sedlu žlabem (45°) až asi do jeho dvou třetin. Zde odbočíme doleva do dalšího žlabu a jím dojdeme až pod vysokou kolmou štěnu. Obejdeme ji zleva. Dále přes skály (obtížnost místy až IV) na předvrchol Aiguille du Jardin. Z něj po sněhovém hřebeni na vrchol.

Na Grande Rocheuse vede většinou zasněžený a místy exponovaný hřeben. Po cestě se nachází několik skalních věží, které oblézáme. Vlastní výstup na Grande Rocheuse není obtížný. Vede po mixovém hřebeni.

Z vrcholu je možno slanit, je zde slaňák. V opačném směru skály s nevelkými obtížemi vylezeme. Na Aiguille Verte potom vede malebný firnový hřeben.

Sestupujeme Whymperovým kuloárem. Sklon je okolo 50°, místy 55°. V případě nepoužitelného žlabu (nebezpečí lavin, rozměklý sníh odpoledne) je možnou sestoupit hřebenem Moine. Samotný výstup na Grande Rocheuse Whymperovým kuloárem má obtížnost  AD . Pouze Aiguille du Jardin je za  AD+ .

2. Kuloár Couturier Obtížnost:   D- 

Od chaty Argentiere na západ přes ledovec Argentiere až k prvním skalním výstupkům. Za nimi doleva a podél skal až pod kuloár Couturier, spadající přímo ze sedla Grande Rocheuse. Je vysoký 900 m a obnáší výstup strmým ledovcem o sklonu až 55°. Ze sedla doleva přes hřeben a poté skálu (III) na vrchol Grande Rocheuse. Z vrcholu je možno slanit.

3. Jižní pilíř Obtížnost:   AD+ 

Od chaty Couvercle se dostaneme levou částí ledovce Talefre podél stěny Moine až pod Whymperův kuloár. Jím zhruba do třetiny a zde odbočíme doprava pod jižní stěnu Grande Rocheuse. Stále po firnu až k jižnímu pilíři. Neleze se přímo po hraně, ale vlevo od ní. Mixovým terénem na vrchol.

Sestupuje se většinou Whymperovým žlabem.
1. Výstupové trasy na hřeben Aiguille di Jardin z jihu2. Hřeben Moine, Whymperův kuloár a jižní pilíř na Grande Rocheuse3. Detail Whymperova kuloáru4. Výstup (eventuálně slanění) na Grande Rocheuse od Aiguille Verte5. Grande Rocheuse od Aiguille du Jardin6. Hřeben Aiguille du Jardin z Grande Rocheuse7. Výstup ze severu kuloárem Couturier8. Detail kuloáru Couturier