Houbokviz - level Promovaný Boletus
Houba na obrázku je:
     Penízovka jarní      Třepenitka roztroušená      Špička obecná      Voskovka luční

Houba na obrázku je:
  Muchomůrka tygrovaná   Muchomůrka královská   Muchomůrka porfyrová   Muchomůrka šedivka
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Nejedlá      Jedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
   Třepenitka svazčitá    Čepičatka jehličnanová    Kalichovka zvonečková    Opeňka měnlivá
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Smrtelně jedovatá      Jedovatá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
    Šupinovka slizká     Šupinovka ohnivá     Slizák skvrnitý     Pavučinec červenošupinný

Houba na obrázku je:
     Penízovka sametonohá      Liška nálevkovitá      Liška žlutavá      Lakovka obecná

Houba na obrázku je:
   Šupinovka pařezová    Šupinovka kostrbatá    Houževnatec šupinatý    Šupinovka zhoubná

Houba na obrázku je:
    Holubinka brunátná     Holubinka žlučová     Holubinka smrdutá     Holubinka hlínožlutá

Výtrus u stopkovýtrusných hub se nazývá:
     Konidie      Askospora      Bazidiospora      Sporangium

Houba na obrázku je:
     Pýchavka hruškovitá      Prášivka šedivá      Pýchavka palicovitá      Pýchavka dlabaná

Houba na obrázku je:
    Křehutka sametová     Opeňka měnlivá     Třepenitka svazčitá     Čepičatka jehličnanová
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedlá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka májovka      Závojenka olovová      Pečárka polní      Vláknice začervenalá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka modrá      Lakovka ametystová      Čirůvka zemní      Límcovka měděnková

Houba na obrázku je:
     Hřib kříšť      Hřib nachový      Hřib medotrpký      Hřib přívěskatý
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Jedlá      Jedovatá      Smrtelně jedovatá

Výtrus u vřeckovýtrusných hub se nazývá:
     Sporangium      Askospora      Konidie      Bazidiospora

Houba na obrázku je:
    Lakovka obecná     Křehutka vodomilná     Penízovka sametonohá     Lysohlávka šupinatá

Houba na obrázku je:
     Závojenka podtrnka      Voskovka luční      Štítovka jelení      Čirůvka májovka
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedovatá      Jedlá

Houba na obrázku je:
    Opeňka měnlivá     Třepenitka svazčitá     Penízovka sametonohá     Kržatka otrubičnatá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka fialová      Lakovka ametystová      Vláknice zemní      Pavučinec kozlí
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Jedovatá      Nejedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
     Penízovka jarní      Šťavnatka pomrazka      Liška nálevkovitá      Strmělka mechová
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Jedlá      Jedovatá      Smrtelně jedovatá

Hyfa je:
Houbové vlákno Teřich u Břichatkovitých hub Část plodnice, nesoucí výtrusy Výtrusnice u stopkovýtrusných hub

Houba na obrázku je:
Třepenitka svazčitá Penízovka sametonohá Čepičatka jehličnanová Kalichovka zvonečková

Houba na obrázku je:
   Šťavnatka načervenalá    Voskovka šarlatová    Třepenitka cihlová    Límcovka oranžová
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Jedovatá      Jedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
     Hřib dutonohý      Hřib nachový      Hřib plstnatý      Hřib peprný

Houba na obrázku je:
     Klouzek slizký      Klouzek kravský      Klouzek zrnitý      Klouzek obecný

Houba na obrázku je:
     Smrž obecný      Smrž kuželovitý      Smrž polovolný      Kačenka česká

Houba na obrázku je:
    Voskovka šarlatová     Pavučinec náramkovitý     Límcovka oranžová     Pavučinec plyšový

Houba na obrázku je:
    Čechratka černohuňatá     Hřib nachovýtrusý     Štítovka černolemá     Ryzec černohlávek

Houba na obrázku je:
     Hnojník domácí      Vláknice zemní      Hnojník nasetý      Hnojník inkoustový

Houba na obrázku je:
     Holubinka chromová      Holubinka olivová      Holubinka zlatá      Holubinka hlínožlutá
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedovatá      Jedlá

Houba na obrázku je:
     Penízovka širokolupenná      Pavučinec fialový      Pavučinec kozlí      Slizák mazlavý

Houba na obrázku je:
     Špička obecná      Penízovka dubová      Helmovka zoubkatá      Lysohlávka česká

Houba na obrázku je:
     Helmovka ředkvičková      Penízovka sametonohá      Špička drsná      Lakovka obecná

Houba na obrázku je:
     Pavučinec jarní      Penízovka jarní      Štítovka jelení      Čirůvka zemní
Houba na obrázku je:
     Smrtelně jedovatá      Jedovatá      Nejedlá      Jedlá

Houba na obrázku je:
   Lakovka obecná    Kalichovka zvonečková    Penízovka sametonohá    Kržatka otrubičnatá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka zemní      Helmovka smrková      Strmělka mlženka      Límcovka vrásčitoprstenná

Houba na obrázku je:
     Muchomůrka pošvatá      Bedla zardělá      Muchomůrka citronová      Muchomůrka jízlivá

Houba na obrázku je:
    Lošák jelení     Houževnatec šupinatý     Čirůvka černošupinatá     Šupinovka kostrbatá

Houba na obrázku je:
     Ryzec modřínový      Šťavnatka oranžová      Ryzec zlatomléčný      Čirůvka májovka

Houba na obrázku je:
     Pýchavka hruškovitá      Pýchavka horská      Pýchavka ježatá      Prášivka černající

Houba na obrázku je:
     Čirůvka zemní      Strmělka mlženka      Čirůvka havelka      Voskovka luční

Houba na obrázku je:
     Muchomůrka jarní      Muchomůrka citronová      Bedla zardělá      Muchomůrka jízlivá
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Jedovatá      Smrtelně jedovatá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
     Ryzec plstnatý      Ryzec kravský      Ryzec šeredný      Ryzec modřínový
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Smrtelně jedovatá      Nejedlá      Jedlá

Houba na obrázku je:
   Opeňka měnlivá    Čepičatka jehličnanová    Penízovka sametonohá    Třepenitka svazčitá

Houba na obrázku je:
    Muchomůrka citronová     Pečárka císařská     Bedla červenající     Bedla ostrošupinná