Houbokviz - level Promovaný Boletus
Houba na obrázku je:
    Čepičatka jehličnanová     Křehutka sametová     Třepenitka svazčitá     Opeňka měnlivá
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Jedovatá      Jedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
    Penízovka sametonohá     Třepenitka svazčitá     Kržatka otrubičnatá     Opeňka měnlivá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka zemní      Lakovka ametystová      Čirůvka modrá      Límcovka měděnková

Houba na obrázku je:
     Štítovka jelení      Pavučinec jarní      Čirůvka zemní      Penízovka jarní
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Jedovatá      Nejedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
     Muchomůrka citronová      Muchomůrka jarní      Bedla zardělá      Muchomůrka jízlivá
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Smrtelně jedovatá      Nejedlá      Jedovatá

Houba na obrázku je:
     Ryzec plstnatý      Ryzec šeredný      Ryzec kravský      Ryzec modřínový
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Nejedlá      Jedovatá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka májovka      Ryzec modřínový      Šťavnatka oranžová      Ryzec zlatomléčný

Hyfa je:
Teřich u Břichatkovitých hub Výtrusnice u stopkovýtrusných hub Část plodnice, nesoucí výtrusy Houbové vlákno

Houba na obrázku je:
    Šupinovka ohnivá     Šupinovka slizká     Slizák skvrnitý     Pavučinec červenošupinný

Houba na obrázku je:
    Ryzec černohlávek     Čechratka černohuňatá     Hřib nachovýtrusý     Štítovka černolemá

Houba na obrázku je:
Čepičatka jehličnanová Kalichovka zvonečková Třepenitka svazčitá Penízovka sametonohá

Výtrus u stopkovýtrusných hub se nazývá:
     Sporangium      Askospora      Bazidiospora      Konidie

Houba na obrázku je:
    Houževnatec šupinatý     Lošák jelení     Čirůvka černošupinatá     Šupinovka kostrbatá

Houba na obrázku je:
     Hřib medotrpký      Hřib kříšť      Hřib nachový      Hřib přívěskatý
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Jedlá      Jedovatá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
     Vláknice zemní      Hnojník domácí      Hnojník nasetý      Hnojník inkoustový

Houba na obrázku je:
     Voskovka luční      Strmělka mlženka      Čirůvka zemní      Čirůvka havelka

Houba na obrázku je:
     Helmovka zoubkatá      Penízovka dubová      Špička obecná      Lysohlávka česká

Houba na obrázku je:
    Pavučinec plyšový     Pavučinec náramkovitý     Voskovka šarlatová     Límcovka oranžová

Houba na obrázku je:
     Pečárka polní      Závojenka olovová      Čirůvka májovka      Vláknice začervenalá

Houba na obrázku je:
     Penízovka sametonohá      Liška nálevkovitá      Lakovka obecná      Liška žlutavá

Houba na obrázku je:
     Límcovka vrásčitoprstenná      Helmovka smrková      Čirůvka zemní      Strmělka mlženka

Houba na obrázku je:
     Smrž kuželovitý      Smrž polovolný      Smrž obecný      Kačenka česká

Houba na obrázku je:
    Bedla červenající     Muchomůrka citronová     Pečárka císařská     Bedla ostrošupinná

Houba na obrázku je:
   Šťavnatka načervenalá    Voskovka šarlatová    Límcovka oranžová    Třepenitka cihlová
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Jedovatá      Smrtelně jedovatá      Jedlá

Houba na obrázku je:
     Klouzek kravský      Klouzek slizký      Klouzek obecný      Klouzek zrnitý

Houba na obrázku je:
     Muchomůrka citronová      Muchomůrka pošvatá      Bedla zardělá      Muchomůrka jízlivá

Houba na obrázku je:
     Penízovka jarní      Třepenitka roztroušená      Voskovka luční      Špička obecná

Houba na obrázku je:
   Kalichovka zvonečková    Čepičatka jehličnanová    Třepenitka svazčitá    Opeňka měnlivá
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Jedovatá      Smrtelně jedovatá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
     Prášivka černající      Pýchavka ježatá      Pýchavka hruškovitá      Pýchavka horská

Houba na obrázku je:
     Pavučinec kozlí      Pavučinec fialový      Penízovka širokolupenná      Slizák mazlavý

Houba na obrázku je:
     Pýchavka hruškovitá      Prášivka šedivá      Pýchavka dlabaná      Pýchavka palicovitá

Houba na obrázku je:
     Závojenka podtrnka      Voskovka luční      Štítovka jelení      Čirůvka májovka
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Smrtelně jedovatá      Nejedlá      Jedovatá

Houba na obrázku je:
   Penízovka sametonohá    Lakovka obecná    Kržatka otrubičnatá    Kalichovka zvonečková

Houba na obrázku je:
   Šupinovka kostrbatá    Šupinovka zhoubná    Houževnatec šupinatý    Šupinovka pařezová

Houba na obrázku je:
     Čirůvka fialová      Pavučinec kozlí      Vláknice zemní      Lakovka ametystová
Houba na obrázku je:
     Smrtelně jedovatá      Jedlá      Jedovatá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
     Liška nálevkovitá      Šťavnatka pomrazka      Penízovka jarní      Strmělka mechová
Houba na obrázku je:
     Smrtelně jedovatá      Jedovatá      Nejedlá      Jedlá

Houba na obrázku je:
     Hřib nachový      Hřib plstnatý      Hřib peprný      Hřib dutonohý

Výtrus u vřeckovýtrusných hub se nazývá:
     Askospora      Bazidiospora      Sporangium      Konidie

Houba na obrázku je:
    Lysohlávka šupinatá     Penízovka sametonohá     Křehutka vodomilná     Lakovka obecná

Houba na obrázku je:
     Holubinka hlínožlutá      Holubinka zlatá      Holubinka chromová      Holubinka olivová
Houba na obrázku je:
     Smrtelně jedovatá      Nejedlá      Jedovatá      Jedlá

Houba na obrázku je:
    Holubinka žlučová     Holubinka brunátná     Holubinka hlínožlutá     Holubinka smrdutá

Houba na obrázku je:
  Muchomůrka královská   Muchomůrka tygrovaná   Muchomůrka porfyrová   Muchomůrka šedivka
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedlá

Houba na obrázku je:
     Lakovka obecná      Špička drsná      Helmovka ředkvičková      Penízovka sametonohá

Houba na obrázku je:
   Čepičatka jehličnanová    Penízovka sametonohá    Opeňka měnlivá    Třepenitka svazčitá