Houbokviz - level Promovaný Boletus
Houba na obrázku je:
    Límcovka oranžová     Voskovka šarlatová     Pavučinec plyšový     Pavučinec náramkovitý

Houba na obrázku je:
     Pavučinec fialový      Penízovka širokolupenná      Slizák mazlavý      Pavučinec kozlí

Houba na obrázku je:
     Závojenka olovová      Pečárka polní      Vláknice začervenalá      Čirůvka májovka

Houba na obrázku je:
    Lošák jelení     Čirůvka černošupinatá     Houževnatec šupinatý     Šupinovka kostrbatá

Houba na obrázku je:
     Helmovka smrková      Strmělka mlženka      Čirůvka zemní      Límcovka vrásčitoprstenná

Hyfa je:
Teřich u Břichatkovitých hub Část plodnice, nesoucí výtrusy Houbové vlákno Výtrusnice u stopkovýtrusných hub

Houba na obrázku je:
    Bedla červenající     Pečárka císařská     Muchomůrka citronová     Bedla ostrošupinná

Houba na obrázku je:
     Helmovka ředkvičková      Špička drsná      Lakovka obecná      Penízovka sametonohá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka zemní      Lakovka ametystová      Límcovka měděnková      Čirůvka modrá

Houba na obrázku je:
    Třepenitka svazčitá     Křehutka sametová     Opeňka měnlivá     Čepičatka jehličnanová
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Smrtelně jedovatá      Nejedlá      Jedovatá

Houba na obrázku je:
     Ryzec šeredný      Ryzec plstnatý      Ryzec modřínový      Ryzec kravský
Houba na obrázku je:
     Smrtelně jedovatá      Jedovatá      Jedlá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
    Štítovka černolemá     Hřib nachovýtrusý     Čechratka černohuňatá     Ryzec černohlávek

Houba na obrázku je:
    Šupinovka ohnivá     Pavučinec červenošupinný     Slizák skvrnitý     Šupinovka slizká

Houba na obrázku je:
     Smrž polovolný      Smrž kuželovitý      Kačenka česká      Smrž obecný

Houba na obrázku je:
   Voskovka šarlatová    Třepenitka cihlová    Šťavnatka načervenalá    Límcovka oranžová
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedovatá      Jedlá

Houba na obrázku je:
     Klouzek zrnitý      Klouzek obecný      Klouzek kravský      Klouzek slizký

Houba na obrázku je:
     Liška žlutavá      Lakovka obecná      Penízovka sametonohá      Liška nálevkovitá

Houba na obrázku je:
  Muchomůrka šedivka   Muchomůrka královská   Muchomůrka tygrovaná   Muchomůrka porfyrová
Houba na obrázku je:
     Smrtelně jedovatá      Nejedlá      Jedovatá      Jedlá

Houba na obrázku je:
     Penízovka jarní      Štítovka jelení      Čirůvka zemní      Pavučinec jarní
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Jedlá      Nejedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
    Holubinka brunátná     Holubinka žlučová     Holubinka hlínožlutá     Holubinka smrdutá

Výtrus u stopkovýtrusných hub se nazývá:
     Konidie      Bazidiospora      Sporangium      Askospora

Houba na obrázku je:
     Voskovka luční      Čirůvka havelka      Strmělka mlženka      Čirůvka zemní

Houba na obrázku je:
     Čirůvka májovka      Voskovka luční      Závojenka podtrnka      Štítovka jelení
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedlá

Houba na obrázku je:
   Třepenitka svazčitá    Čepičatka jehličnanová    Penízovka sametonohá    Opeňka měnlivá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka fialová      Lakovka ametystová      Vláknice zemní      Pavučinec kozlí
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Jedlá      Smrtelně jedovatá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
     Strmělka mechová      Penízovka jarní      Liška nálevkovitá      Šťavnatka pomrazka
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Smrtelně jedovatá      Jedovatá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka májovka      Ryzec modřínový      Šťavnatka oranžová      Ryzec zlatomléčný

Houba na obrázku je:
    Kržatka otrubičnatá     Třepenitka svazčitá     Penízovka sametonohá     Opeňka měnlivá

Houba na obrázku je:
     Lysohlávka česká      Špička obecná      Penízovka dubová      Helmovka zoubkatá

Houba na obrázku je:
     Hnojník domácí      Vláknice zemní      Hnojník nasetý      Hnojník inkoustový

Výtrus u vřeckovýtrusných hub se nazývá:
     Bazidiospora      Askospora      Sporangium      Konidie

Houba na obrázku je:
     Pýchavka hruškovitá      Pýchavka palicovitá      Pýchavka dlabaná      Prášivka šedivá

Houba na obrázku je:
     Voskovka luční      Špička obecná      Penízovka jarní      Třepenitka roztroušená

Houba na obrázku je:
     Muchomůrka jízlivá      Muchomůrka pošvatá      Bedla zardělá      Muchomůrka citronová

Houba na obrázku je:
   Houževnatec šupinatý    Šupinovka zhoubná    Šupinovka kostrbatá    Šupinovka pařezová

Houba na obrázku je:
     Hřib nachový      Hřib kříšť      Hřib medotrpký      Hřib přívěskatý
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Jedlá      Smrtelně jedovatá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
     Pýchavka horská      Prášivka černající      Pýchavka ježatá      Pýchavka hruškovitá

Houba na obrázku je:
Čepičatka jehličnanová Kalichovka zvonečková Třepenitka svazčitá Penízovka sametonohá

Houba na obrázku je:
   Lakovka obecná    Kalichovka zvonečková    Kržatka otrubičnatá    Penízovka sametonohá

Houba na obrázku je:
     Bedla zardělá      Muchomůrka jízlivá      Muchomůrka citronová      Muchomůrka jarní
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Jedovatá      Nejedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
     Hřib plstnatý      Hřib dutonohý      Hřib nachový      Hřib peprný

Houba na obrázku je:
     Holubinka zlatá      Holubinka olivová      Holubinka chromová      Holubinka hlínožlutá
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Jedovatá      Nejedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
    Lysohlávka šupinatá     Lakovka obecná     Křehutka vodomilná     Penízovka sametonohá

Houba na obrázku je:
   Opeňka měnlivá    Třepenitka svazčitá    Čepičatka jehličnanová    Kalichovka zvonečková
Houba na obrázku je:
     Smrtelně jedovatá      Nejedlá      Jedlá      Jedovatá