Houbokviz - level Promovaný Boletus
Houba na obrázku je:
    Holubinka hlínožlutá     Holubinka žlučová     Holubinka brunátná     Holubinka smrdutá

Houba na obrázku je:
   Kalichovka zvonečková    Kržatka otrubičnatá    Lakovka obecná    Penízovka sametonohá

Houba na obrázku je:
     Muchomůrka citronová      Muchomůrka jarní      Muchomůrka jízlivá      Bedla zardělá
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Nejedlá      Jedovatá      Smrtelně jedovatá

Výtrus u vřeckovýtrusných hub se nazývá:
     Konidie      Sporangium      Bazidiospora      Askospora

Houba na obrázku je:
     Penízovka jarní      Strmělka mechová      Liška nálevkovitá      Šťavnatka pomrazka
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedlá      Jedovatá

Houba na obrázku je:
    Třepenitka svazčitá     Opeňka měnlivá     Křehutka sametová     Čepičatka jehličnanová
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Jedlá      Smrtelně jedovatá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
     Helmovka ředkvičková      Špička drsná      Lakovka obecná      Penízovka sametonohá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka zemní      Strmělka mlženka      Čirůvka havelka      Voskovka luční

Houba na obrázku je:
   Šupinovka zhoubná    Šupinovka kostrbatá    Šupinovka pařezová    Houževnatec šupinatý

Houba na obrázku je:
     Vláknice zemní      Lakovka ametystová      Čirůvka fialová      Pavučinec kozlí
Houba na obrázku je:
     Smrtelně jedovatá      Jedlá      Jedovatá      Nejedlá