Houbokviz - level Promovaný Boletus
Houba na obrázku je:
   Čepičatka jehličnanová    Třepenitka svazčitá    Kalichovka zvonečková    Opeňka měnlivá
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Jedovatá      Jedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
     Pavučinec jarní      Štítovka jelení      Penízovka jarní      Čirůvka zemní
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedlá      Jedovatá

Výtrus u stopkovýtrusných hub se nazývá:
     Bazidiospora      Askospora      Sporangium      Konidie

Houba na obrázku je:
   Penízovka sametonohá    Kržatka otrubičnatá    Kalichovka zvonečková    Lakovka obecná

Houba na obrázku je:
    Pečárka císařská     Bedla ostrošupinná     Muchomůrka citronová     Bedla červenající

Houba na obrázku je:
    Pavučinec červenošupinný     Šupinovka slizká     Šupinovka ohnivá     Slizák skvrnitý

Houba na obrázku je:
     Ryzec modřínový      Čirůvka májovka      Šťavnatka oranžová      Ryzec zlatomléčný

Houba na obrázku je:
     Klouzek kravský      Klouzek slizký      Klouzek obecný      Klouzek zrnitý

Hyfa je:
Část plodnice, nesoucí výtrusy Teřich u Břichatkovitých hub Houbové vlákno Výtrusnice u stopkovýtrusných hub

Houba na obrázku je:
  Muchomůrka porfyrová   Muchomůrka tygrovaná   Muchomůrka královská   Muchomůrka šedivka
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Nejedlá      Jedlá      Smrtelně jedovatá