Houbokviz - level Promovaný Boletus
Houba na obrázku je:
    Hřib nachovýtrusý     Čechratka černohuňatá     Ryzec černohlávek     Štítovka černolemá

Houba na obrázku je:
    Šupinovka slizká     Slizák skvrnitý     Šupinovka ohnivá     Pavučinec červenošupinný

Houba na obrázku je:
     Vláknice zemní      Hnojník inkoustový      Hnojník domácí      Hnojník nasetý

Houba na obrázku je:
     Pýchavka horská      Pýchavka ježatá      Pýchavka hruškovitá      Prášivka černající

Houba na obrázku je:
     Ryzec modřínový      Ryzec kravský      Ryzec šeredný      Ryzec plstnatý
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedlá      Jedovatá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka májovka      Vláknice začervenalá      Pečárka polní      Závojenka olovová

Houba na obrázku je:
     Muchomůrka citronová      Muchomůrka jarní      Bedla zardělá      Muchomůrka jízlivá
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Jedovatá      Smrtelně jedovatá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
     Muchomůrka jízlivá      Muchomůrka citronová      Muchomůrka pošvatá      Bedla zardělá

Houba na obrázku je:
     Vláknice zemní      Čirůvka fialová      Lakovka ametystová      Pavučinec kozlí
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Jedovatá      Jedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
    Křehutka sametová     Čepičatka jehličnanová     Opeňka měnlivá     Třepenitka svazčitá
Houba na obrázku je:
     Smrtelně jedovatá      Jedovatá      Jedlá      Nejedlá