Houbokviz - level Promovaný Boletus
Houba na obrázku je:
     Čirůvka májovka      Šťavnatka oranžová      Ryzec zlatomléčný      Ryzec modřínový

Houba na obrázku je:
     Pýchavka hruškovitá      Pýchavka horská      Prášivka černající      Pýchavka ježatá

Houba na obrázku je:
    Pečárka císařská     Bedla ostrošupinná     Muchomůrka citronová     Bedla červenající

Houba na obrázku je:
    Pavučinec plyšový     Pavučinec náramkovitý     Límcovka oranžová     Voskovka šarlatová

Houba na obrázku je:
     Vláknice zemní      Lakovka ametystová      Čirůvka fialová      Pavučinec kozlí
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Jedovatá      Smrtelně jedovatá      Jedlá

Houba na obrázku je:
     Helmovka ředkvičková      Penízovka sametonohá      Špička drsná      Lakovka obecná

Výtrus u vřeckovýtrusných hub se nazývá:
     Bazidiospora      Askospora      Konidie      Sporangium

Houba na obrázku je:
     Límcovka vrásčitoprstenná      Helmovka smrková      Čirůvka zemní      Strmělka mlženka

Houba na obrázku je:
     Muchomůrka jízlivá      Muchomůrka pošvatá      Bedla zardělá      Muchomůrka citronová

Hyfa je:
Houbové vlákno Výtrusnice u stopkovýtrusných hub Teřich u Břichatkovitých hub Část plodnice, nesoucí výtrusy

Houba na obrázku je:
     Čirůvka zemní      Strmělka mlženka      Čirůvka havelka      Voskovka luční

Houba na obrázku je:
     Liška nálevkovitá      Liška žlutavá      Penízovka sametonohá      Lakovka obecná

Houba na obrázku je:
   Šupinovka zhoubná    Šupinovka pařezová    Šupinovka kostrbatá    Houževnatec šupinatý

Houba na obrázku je:
     Holubinka zlatá      Holubinka hlínožlutá      Holubinka chromová      Holubinka olivová
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedovatá      Jedlá

Houba na obrázku je:
    Třepenitka svazčitá     Opeňka měnlivá     Křehutka sametová     Čepičatka jehličnanová
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Nejedlá      Jedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
     Pavučinec jarní      Čirůvka zemní      Štítovka jelení      Penízovka jarní
Houba na obrázku je:
     Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedlá      Jedovatá

Houba na obrázku je:
     Smrž obecný      Kačenka česká      Smrž polovolný      Smrž kuželovitý

Houba na obrázku je:
   Opeňka měnlivá    Třepenitka svazčitá    Penízovka sametonohá    Čepičatka jehličnanová

Houba na obrázku je:
  Muchomůrka porfyrová   Muchomůrka královská   Muchomůrka šedivka   Muchomůrka tygrovaná
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Nejedlá      Jedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
    Holubinka smrdutá     Holubinka hlínožlutá     Holubinka žlučová     Holubinka brunátná

Houba na obrázku je:
Penízovka sametonohá Čepičatka jehličnanová Kalichovka zvonečková Třepenitka svazčitá

Houba na obrázku je:
     Špička obecná      Třepenitka roztroušená      Voskovka luční      Penízovka jarní

Houba na obrázku je:
   Lakovka obecná    Kržatka otrubičnatá    Kalichovka zvonečková    Penízovka sametonohá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka zemní      Čirůvka modrá      Lakovka ametystová      Límcovka měděnková

Houba na obrázku je:
     Muchomůrka jízlivá      Muchomůrka citronová      Bedla zardělá      Muchomůrka jarní
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Nejedlá      Jedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
     Šťavnatka pomrazka      Liška nálevkovitá      Penízovka jarní      Strmělka mechová
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Smrtelně jedovatá      Jedovatá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
     Hřib medotrpký      Hřib přívěskatý      Hřib nachový      Hřib kříšť
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedovatá

Houba na obrázku je:
    Hřib nachovýtrusý     Čechratka černohuňatá     Ryzec černohlávek     Štítovka černolemá

Houba na obrázku je:
     Čirůvka májovka      Pečárka polní      Vláknice začervenalá      Závojenka olovová

Houba na obrázku je:
    Penízovka sametonohá     Opeňka měnlivá     Třepenitka svazčitá     Kržatka otrubičnatá

Houba na obrázku je:
     Vláknice zemní      Hnojník nasetý      Hnojník inkoustový      Hnojník domácí

Houba na obrázku je:
     Lysohlávka česká      Penízovka dubová      Špička obecná      Helmovka zoubkatá

Houba na obrázku je:
     Penízovka širokolupenná      Slizák mazlavý      Pavučinec fialový      Pavučinec kozlí

Houba na obrázku je:
    Penízovka sametonohá     Křehutka vodomilná     Lysohlávka šupinatá     Lakovka obecná

Houba na obrázku je:
   Opeňka měnlivá    Třepenitka svazčitá    Čepičatka jehličnanová    Kalichovka zvonečková
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Smrtelně jedovatá      Jedlá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
     Závojenka podtrnka      Voskovka luční      Štítovka jelení      Čirůvka májovka
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Nejedlá      Jedlá      Smrtelně jedovatá

Houba na obrázku je:
    Houževnatec šupinatý     Čirůvka černošupinatá     Lošák jelení     Šupinovka kostrbatá

Houba na obrázku je:
     Pýchavka dlabaná      Prášivka šedivá      Pýchavka hruškovitá      Pýchavka palicovitá

Houba na obrázku je:
   Límcovka oranžová    Voskovka šarlatová    Šťavnatka načervenalá    Třepenitka cihlová
Houba na obrázku je:
     Jedlá      Nejedlá      Smrtelně jedovatá      Jedovatá

Houba na obrázku je:
     Hřib nachový      Hřib dutonohý      Hřib plstnatý      Hřib peprný

Houba na obrázku je:
     Ryzec plstnatý      Ryzec šeredný      Ryzec modřínový      Ryzec kravský
Houba na obrázku je:
     Jedovatá      Jedlá      Smrtelně jedovatá      Nejedlá

Houba na obrázku je:
    Šupinovka slizká     Pavučinec červenošupinný     Šupinovka ohnivá     Slizák skvrnitý

Výtrus u stopkovýtrusných hub se nazývá:
     Sporangium      Askospora      Konidie      Bazidiospora

Houba na obrázku je:
     Klouzek kravský      Klouzek obecný      Klouzek slizký      Klouzek zrnitý