Skála Kozel

Kozel jest osamocená pískovcová skála vysoká asi 22 metrů. Nachází se na jižní Moravě pod hlavním hřebenem pohoří Chřiby ve výšce asi 460 mnm. Trčí ze země hrdě, osamoceně a neochvějně jako kozlí rohy, z čehož pramení také její název. V odborné literatuře se můžeme dočísti, že je složena z typického soláňského pískovce magurské vrstvy. Tuto formulaci vymyslel v raném středověku jistý geolog a od té doby ji přebírají všechny odborné publikace, aniž by jí kdo rozuměl.

Skalní blok byl vyhlášen chráněnou přírodní památkou. Není divu, spousta lidí se totiž ke kozlům chová hůře než dobytek.

I přes ochranu je na Kozlovi povoleno lezení, což z něj dělá nejoblíbenější a nejnavštěvovanější skálu v Chřibech. Tato obliba je zčásti způsobena její malebností a krásou a zčásti tím, že jiná skála ve Chřibech není.

Kozel se vyznačuje vynikající strukturou horniny. Pilnými lezci na něm bylo vytyčeno 25 cest převážně vyšší obtížnosti. To zasvěcené nikterak nepřekvapí neboť nepoddajnost patřila vždy k základním kozlím povahovým rysům.