Kozel inspirující
Albert Einstein

Pozorováním kozlích rohů přišel Albert Einstein na myšlenku ohybu světla v zakřiveném prostoru, jež se stala jedním ze stěžejních principů obecné teorie relativity.

Albert posléze kozla dlouho choval a chodil si k němu pro inspiraci. Jeho žena na něj ovšem vyvíjela neustálý nátlak, aby se zvířete zbavil, pročež se s ní Albert zcela správně rozvedl.

Bohužel výhružkám své druhé ženy už Albert podlehl a od té doby žili manželé ve smutné kozluprosté domácnosti. To mělo za důsledek Einsteinův neúspěch při hledání Unitární teorie pole, jednoho z největších témat současné fyziky.

Inu, co naplat. Ani moderní fyzika nevybředne z problémů, dokud nepochopí, kde se sbíhají všechny přírodní zákony.


Angelina Jolie

Nejen intelektem živ je člověk. Pohled na krásnou ženu je minimálně stejně povznášející jako četba Platónových sebraných spisů. To ovšem není nic nového pod sluncem.

Zarážející ale je, jak zarputile ženy ignorují kozlí eleganci. Toto tabu se rozhodla prolomit až filmová diva Angelina Jolie, která nejen účesem, ale doslova celým svým výzorem kozla připomíná.

Kolik filmových rolí a popularity jí tento krok přinesl netřeba dodávat. Přitom stačilo málo a dnes by z ní byla sitcomová herečka třetí kategorie.