Lezecký žargon
Ani obraz, ani zvuk Nevím, jak na to. Už nemůžu.
A su v piči Padám!
Bandasky Předloktí naběhlá a unavená z lezení.
Bezmozek Lezec, pouštějící se do špatně jištěných cest bez ohledu na riziko.
Blokant Nástroj pro sebejištění ev. pro šplhání po laně. Je to kovový bazmek, který vlastně dělá totéž, co prusík. Nezatížený blokant se dá volně posouvat po laně nahoru, zatížený na laně drží. Pro blokant se používá taky výraz Jümar (čti: "jýmar").
Bočák, bokaso Chyt, který se drží z boku.
Bouldering (z angl. boulder - balvan) původně lezení po kamenech. V současné době lezecká disciplína, ve které se lezec snaží přelézt velmi obtížné lezecké kroky nízko nad zemí bez jištění.
Borhák Železná skoba zabudovaná do skály, určená pro zapínání postupového jištění.
Buildering Lezení po objektech vytvořených lidskou činností (fasády budov, mosty, opěrné zdi, podezdívky atd.).
Buldok Natloukací matice se závitem, která slouží k uchycení chytů na umělé lezecké stěně.
Čmykat Sedět v laně.
Dát řepu Jistič nepovolí lano prvolezci, když tento cvaká expresku.
Déčko Karabina ve tvaru 'D'.
Dober! Žádost lezce k jističi o přitažení lana.
Do kopca
Z kopca
Lezení v převisu.
Lezení v ukloněných plotnách se sklonem menším než 90°.
Druholezec Lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce. Je jištěn lanem shora a není tudíž ohrožen pádem.
Dřevorubec & arachnid Dva protiklady. Dřevorubec je pořez nad 80 kg, který se snaží každým pohybem vyrvat chyty ze zdi a bývá dobrý v převisech. Arachnid je 50-kilový stažený králík, který se v kolmé stěně udrží jen na tření svých dlaní. Exceluje v ladičkách, převisům se vyhýbá.
Duál Chyt na umělé stěně se dvěma různě upravenými povrchy. Jeden je normální, druhý hladký a lesklý. Lezec musí dávat pozor, na co sáhne a kam stoupne.
Duhovka Cesta, kterou lezec leze na umělé stěně po chytech a stupech všech barev. Čili bere všechno, jako smrt.
Expediční styl Pokud lezec sedí v jištění skoro u každé expresky (tzv. výškové tábory).
Expreska Pomůcka pro postupové jištění složená z prošité smyčky a dvou karabin.
Fakofka Jednoprstová dírka, která se drží prostředníčkem
FA First Ascent, první přelez cesty
FB Facebook
Fix, fixní Nepohyblivě upevněný. Např. fixní lano je lano, které je ke skále připevněno za několik jistících bodů, a při tahu za něj drží.
Free solo Lezení bez jištění. Každý pád znamená rakev nebo přinejlepším invalidní vozík. I přesto tento styl nabývá v poledních letech na popularitě a jsou jím přelézány i velmi obtížné cesty. Nezaměňovat s volným lezením.
Friend Jistící prostředek. Mechanické vkliňovadlo, které se dá zasunout do spáry (otvoru) ve skále, ve které pak dobře drží a je schopno udržet pád lezce.
Gól do šatny Nevylezená cesta před odjezdem ze skal.
HMS Karabina s pojistkou hruškovitého tvaru. Původně určena pro jištění polovičním lodním uzlem.
Hnida Malý chyt nebo stup viz. též Mrdka.
Hobluj! Makej! Dávej! Lez!
Hodiny Chyt tvaru přesýpacích hodin. Se skálou je spojen jen svými konci. Hodiny obtočené smyčkou slouží jako jistící bod.
Hovnolezec,
vertikální turista
Lezec nižší výkonnosti.
Hrubián Silový lezec.
Hudykunda Hanlivé označení lezce na umělé stěně používané obzvlášť pískaři.
Choďák Lehká cesta.
Chyt Místo, kde se držíme rukou.
Jdu! ev. Kurva, já jdu! Padám!
Kamenný mozek Lezec.
Kapsa Chyt větších rozměrů příjemný pro uchopení.
Karabina Lezecká pomůcka pro jištění. Vyrobena z lehké slitiny, specifického oválného tvaru.
Koberec Poslední cesta na doražení do převisu po madlech.
Kombinovaný úvaz Současné použití sedacího a prsního úvazu, které se propojí buď přímo lanem, nebo pomocnou smyčkou.
Kruh Železný kruh zabudovaná do skály, určený pro zapínání postupového jištění. Dnes už se používá méně, bývá nahrazován borháky a nýty.
Kryju! Jistím!
Kvak Lehká cesta, vrchol.
Ladička Technická cesta, převážně s boulemi, strukturami atd.
Lezečky Boty, které se používají na lezení.
Lezu! Povel lezce jističi při zahájení lezení.
Lišta Chyt ve tvaru (většinou svislé) destičky.
Lokr Volný kus kamene částečně spojeného se skálou, který hrozí ulomením při zatížení. Prostě šutr, který se viklá. (Z německého lockern = povolit, uvolnit).
Madlo Pohodlný a velký chyt, za který by se udržel i petr bezruč.
Maglajz Magneziový prášek sloužící k vysušení rukou, aby tyto pak na skále neklouzaly.
Maglajzák Pytlík, v němž se uchovává maglajz.
Mailonka Ocelová spojovací karabina různých tvarů a průřezů se šroubovacím bajonetovým zámkem. Používá se, pokud potřebujeme permanentní spojení. Např. na umělých stěnách, kde nahrazuje klasické expresky.
Mít nachcáno Nateklé bandasky neboli předloktí.
Morál Odvaha; 'Mít morál' znamená mít psychickou odolnost podstupovat (většinou jako prvolezec) nebezpečné výstupy.
Mrdka, malá mrdka Malý chyt nebo stup viz. též Hnida.
Na číšníka Postoj, kdy lezec drží plochý spoďák na tlak dlaní nahoru.
Na Ježíška Postoj na skále s roztaženýma rukama.
Na medvěda Medvěd leze tak, že předními i zadními tlapami objímá kmen. Taktéž lezci občas tento styl napodobují, většinou na skalách s malým počtem chytů a stupů, tedy tam, kde je potřeba lézt 'na tření'.
Na potápěče Lezení na kyslíkový dluh, bez odpočinku, vysilujícím způsobem.
Natáhnout cestu Výstup prvolezce, který je jištěn zdola. Prvolezec za sebou táhne lano a zakládá postupová jištění.
Nástup Místo, kde začíná výstupová trasa ve skále. Vlastně takový start lezení.
Nýt Pevné plechové oko sloužící jako postupové jištění. Takový borhák druhé kategorie. Není určen pro slaňování, pouze pro postupové jištění.
Odsednutí Zatížení lana lezcem. Na zemi blokuje lano jistič proti pádu lezce.
Odsedák, odsedávák Smyčka ve které lze viset. Lezec si ji připojí jedním koncem k úvazku, druhý konec se opatří karabinou, která se cvakne k jistícímu bodu. Její délka má být nastavena tak, aby visení v ní bylo pohodlné. Využívá se především při pobytu na jistícím stanovišti, kde terén neumožňuje stát na nohou a člověk musí viset v úvazku.
Omastek, omastit, zmastit Podfuk. Lezec se chytne kruhu, expresky, lana, přeleze do vedlejší lehčí cesty, zkrátka těžší místo jakýmkoliv dostupným způsobem zmastí.
Osma Slaňovací pomůcka, též se používá i jako jistící pomůcka. Jednokusový kovový odlitek, mající tvar cifry 8.
Pater - noster Slangový výraz pro technické lezení s využitím spodních přítahů lana. Lezec si odsedne do jednoho pramene lana zapnutého do postupového jištění, a druhý pramen zapne do následujícího vyššího postupového jištění. Pak jej jistič vytáhne za to druhé lano výš. Tím se uvolní to první lano, a může tak být zapnuto do opět dalšího, výše položeného postupového jištění. A tak stále dokola...
Peklit se Máknout si, šťavit se, vycukat se atd. Obzvláště v nejtěžším místě se občas peklíme tak drahnou dobu, až zhučíme dolů.
Pomníček Cesta, kterou jsem zkoušel, ale nevylezl. Zůstává mi jako pomníček do příští návštěvy skal. Zbořený pomníček - cesta, která se mi na několikátý pokus podařila vylézt.
Porno Pěkná cesta.
Postupové jištění Jištění, které zakládá prvolezec tím, že do borháků (nebo nýtů) cvakne expresku a provleče jí lano. Tento způsob zkrátí eventuelní pád. Pokud chybí borháky, je možno do skály zasunout friendy, smyce atd.
Prášek zbabělců Magnézium. Ale jenom v žargonu pískařů.
Presa, prda Expreska.
Protlačení Opření se rukou (rukama) o chyt a následné zvednutí se na něm. Příkladem může být výlez z bazénu. Dlaněmi se opřeme o okraj a 'protlačíme' jej dolů.
Prsák Prsní úvaz. Postroj z popruhů, který si člověk oblékne na tělo v oblasti hrudníku.
Prusík Smyčka z tenkého lana. Uváže se na lano tak fikaně, že při zatížení na něm drží, kdežto nezatížený se dá po laně volně posouvat.
Prvolezec Lezec, který leze výstupovou trasou jako první a osazuje ve skále postupová jištění. Je jištěn lanem zdola, tedy je ohrožen pádem.
Pumpa Situace, kdy pád prvolezce nadzvedne jističe ze země.
Rajbas Plotna; Hladké a ukloněné místo na skále, skoupé na chyty a stupy, přes které vede výstupová trasa. Leze se 'na tření' tj. lezec nepoužívá žádné chyty ani stupy, na nakloněné skále drží pouze třením o boty a ruce.
Rozpink Rozlezení na lehčí cestě.
Rybařit, na rybu Situace, kdy je lezec jištěný přes horní kruh jističem stojícím dole pod skálou. Tvar lana připomíná rybářskou udici.
Sedák Sedací úvaz. Postroj z několika popruhů, který si člověk oblékne na tělo v oblasti pasu.
Sedám! Povel lezce při odsednutí do lana, eventuelně pádu. Slouží jako signál pro jističe, že má přestat čumět po vejrách a pořádně dobrat lezce.
Slanit Dostat se dolů ze skály pomocí lana.
Slaňák Slaňovací stanoviště. Jedná se o jistící bod (zpravidla borhák), za který se upevňuje lano pro slanění.
Sokolík, sokol Lezecká technika pro spáry a hrany. Obě ruce se drží zboku, zatímco obě nohy se odtlačují opačným směrem.
Solit Skála se drolí na malé kousky. Nejčastěji na pískovci, kde se skála drolí na jednotlivá zrnka písku.
Spoďár, spoďák Chyt, který se drží zespodu.
Stavění Nic sexuálního. Pokud jsou první chyty a stupy v cestě nedosažitelně vysoko, lezec prostě použije jističe coby náhražku skály a přes něj přeleze až do lezitelného místa.
Stiskáč Chyt, který se zatěžuje tlakem palce proti prstům. Prostě se stiskne.
Stup Místo, kde stojíme nohou.
Šáhlo Teleskopická tyč, využívaná pro cvaknutí první expresky za země. Používá se v případě, že první kruh je příliš vysoko, ve špatné poloze atd. Občas bývá tyč improvizovaně nahrazována klackem.
Šicí stroj Nekontrolovatelně se klepající přetížená noha na stupu.
Štand Jistící stanoviště.
Šťáradlo Kovová tyčka, na jednom konci opatřená háčkem, která slouží k vyndávání vklíněnců (friendů) ze skály.
Šuka, paragán, čtyřka Komplikovaná pozice, kdy se noha zahákne za ruku viz. foto. Cílem je posunout těžiště výš a dosáhnout na vysoký chyt. Používá se hlavně v drytoolingu, občas i na skalách nebo na překližce. Anglicky se tento styl nazývá Figure 4.
Švebátko, schwebe Postranní jištění přes strom či jinou cestu. Pochází ze Saska, více napoví obrázek.
Tasit Viz. též 'Natáhnout cestu'. Výstup prvolezce, který je jištěn zdola. Prvolezec za sebou táhne lano a zakládá postupová jištění.
Technické lezení Lezení s umělými prostředky; lezec k překonání gravitace využívá přítahů za jistící body (využívá je jako chyty a stupy). Nejčastěji se používají malé závěsné žebříčky, které se zavěšují do postupových jištění a šlape se do nich.
Top Označení konce cesty na umělé stěně, obvykle se drží oběma rukama po dobu 3 vteřin.
Traverz Lezení či postup v horizontálním směru.
Trucovat Sedět v laně.
Volné lezení Lezení, kdy lezec překonává gravitaci pouze přítahy a stoupáním na přírodní skalní útvary. Kruhy a další technické pomůcky jsou používány pouze k jištění, nikoliv jako chyty či stupy k ulehčení postupu.
Vyvádět Kupodivu se nejedná o hysterický záchvat, ale o výstup prvolezce. Viz. též 'Natáhnout cestu' nebo 'Tasit'.
Vychrstat se Vysílit se, vyšťavit se.
Vypochodovat Vypadnout, spadnout. Vypochodovat může lezec, kámen i jištění.
Vyzvonění Vypadnutí jištění (jistícího prostředku) ze skály, nejčastěji způsobené pohyby lana.
Zakravit Zafixovat jistící zařízení (osmu, kyblík...) tak, že nemusíme držet lano.
Zaplouvák Pohodlné madlo s vykrojenou zadní částí.
Zmrud Zelený bordel, kterým bývá porostlá skála.
Zrakvit se Zdechnout.
Zruš! Odepni, odpoj. Např. doleze-li prvolezec na konec výstupu, a už nechce být jističem dál jištěn, zavolá na něj "Zruš!". Jistič pak vyndá lano z jistící pomůcky.
Žába Lezecký styl, kdy se ruka zaklíní do spáry (podobně jako friend). A tahem za ni se překoná těžké místo. Ruka je pak občas krapet odřená nebo jde vytáhnout pouze motorovou pilou, ale co by člověk neudělal, aby se dostal nahoru.