Houbařský slovník
Alveola Jamky v klobouku některých hub, zejména smržů.
Anamorfa
Časový úsek, kdy se houba rozmnožuje nepohlavně. Teleomorfa je naopak pohlavní stádium, kdy houba produkuje pohlavní buňky. Některé houby prochází oběma stádii, jiné mají pouze jedno.
Areola Světlá ohraničená ploška, která zůstane na Pýchavce po odpadnutí ostnů nebo bradavek.
Askospora
U vřeckovýtrusných hub vznikají výtrusy (askospory) ve vřecku (ascus, jakási kapsa). Je jich tam obvykle 8 a ven se dostanou po otevření nebo rozpadu vřecka. Příkladem jsou Smrže, Ucháče či Lanýže.
Askus
Vřecko. Viz. výše Askospora.
Askokarp
Název pro plodnici u vřeckovýtrusných hub.
Autolýza
Rozklad buněk vlastními enzymy. Dochází k ní např. u Hnojníků, jejichž klobouky se během krátkého času promění v inkoustovou kaši.
Bazidie
Výtrusnice. U stopkovýtrusných hub z výtrusnic (bazidií) vyrůstají stopky (sterigmata) a na nich výtrusy (bazidiospory). Obvykle jedna bazidie nese 4 výtrusy (2 samčí a 2 samičí), které se později uvolní. Příkladem jsou Hřiby, Křemenáče, Holubinky a vůbec většina hub, známých průměrnému houbaři. U Hřibů se bazidie nacházejí na vnitřních plochách rourek, u Holubinek na postranních plochách lupenů. Tedy pod kloboukem.
Bazidiospora
Výtrus u stopkovýtrusných hub. Viz. výše Bazidie.
Bazidiokarp
Název pro plodnici u stopkovýtrusných hub.
Biotop
Oblast s určitými přírodními podmínkami, kde houba roste (např. jehličnaté lesy). Někdy též zvaná Habitat.
Boreální
Severský. Např. boreální druhy jsou rozšířené na severu.
Bradavka
Zbytky obalu (vela) plodnice na klobouku (např. u Muchomůrek).
Cystidy
Na spodní straně klobouku stopkovýtrusných hub jsou mezi bazidiemi (výtrusnicemi) ještě cystidy (velké sterilní buňky), které mají vylučovací, ochrannou nebo zásobní funkci.
Diafragma
Blanka, oddělující u břichatkovitých hub (Pýchavky, Hvězdovky, Hadovka smrdutá) těřich od 'stopky', spodní sterilní části.
Endobiotický
Parazit, žijící uvnitř buňky hostitele.
Endoperidie
Břichatkovité houby (Pýchavky, Hvězdovky, Hadovka smrdutá) mají plodnici obalenou ve dvou vrstvách (okrovkách). Vnitřní se nazývá Endoperidie, vnější Exoperidie. Vnější zpravidla praská a odlupuje se a zbyde pouze vnitřní.
Epigeický
Nadzemní. Houby tvořící plodnice nad zemí. Opak od Hypogeický - podzemní.
Epilitický
Rostoucí na skalách, horninách, šutrech.
Exogenní
Vnější. Opak od Endogenní - vnitřní.
Exoperidie
Břichatkovité houby (Pýchavky, Hvězdovky, Hadovka smrdutá) mají plodnici obalenou ve dvou vrstvách (okrovkách). Vnitřní se nazývá Endoperidie, vnější Exoperidie. Vnější zpravidla praská a odlupuje se a zbyde pouze vnitřní.
Exsikát
Rostlina nebo houba usušená a vylisovaná do herbáře.
Fruktifikace
Období, kdy z podhoubí vyroste plodnice. Neboli když strom rodí ovoce.
Gelatinózní
Želatinový, rosolový.
Gleba
Teřich. Břichatkovité houby (Pýchavky, Hvězdovky) mají výtrusy umístěné uvnitř plodnice, v teřichu. Ten má nejprve obsah bílý a pevný, pozdějí se mění v tmavý prach.
Gymnokarpní
Tvořící výtrusy v rouškách na povrchu v otevřených plodnicích (např. Hřiby). Hemiangiokarpní jsou v mládí uzavřené plachetkou nebo závojem (např. některé Muchomůrky). Angiokarpní mají výtrusy uzavřené trvale (např. Pýchavky).
Habitat
Oblast s určitými přírodními podmínkami, kde houba roste (např. jehličnaté lesy). Častěji zvaná Biotop.
Haustorium
Vlákno u parazitických hub, které prostupuje tělem hostitele a nasává z něj živiny.
Holomorfa
Časový úsek, kdy se houba rozmnožuje. Může se skládat z nepohlavního (anamorfa) i pohlavního (teleomorfa) stádia nebo pouze z jednoho z těchto stádií.
Hyfy
Houbová vlákna tvořící podhoubí i plodnici. Základní stavební kameny hub, často mikroskopická a stěží rozlišitelná. Vznikají vyklíčením výtrusu a skládají se z protáhlých buněk oddělených přepážkami.
Hygrofánní
Snadno pohlcující vlhkost a tím měnící barvu houby. Např. Lysohlávka po dešti tmavne, za sucha světlá.
Hygroskopický
Snadno pohlcující vlhkost ze vzduchu a poté měknoucí. Za sucha tvrdne.
Hymenium
Též rouško. Vrstva buněk, ve které se nachází výtrusy. Tvoří horní vrstvu Hymenoforu, což jsou např. u Hřibů rourky, u Holubinek lupeny, u Smržů se Hymenofor nachází na klobouku. U stopkovýtrusných hub se Rouško nazývá Thecium, u vřeckovýtrusných Hymenium.
Hymenofor
Část plodnice, nesoucí Hymenium. Typicky pro Hřiby rourky pod kloboukem, pro Holubinky lupeny pod kloboukem. Slouží ke zvětšení výtrusorodého povrchu.
Hypogeický
Podzemní. Houby tvořící plodnice pod zemí. Opak od Epigeický - nadzemní.
Chlamydospory
Tlustostěnné buňky, které rostou na podhoubí a slouží jako izolace pro přežití zimy.
Kapilicium
Též Vlášení. Tlustostěnná vlákna, ležící mezi zralými výtrusy v teřichu břichatkovitých hub (např. Pýchavky, Hvězdovky).
Kaulocystidy
Cystidy jsou velké sterilní buňky nacházející se na spodní straně klobouku mezi výtrusnicemi. Cystidy umístěné na třeni se nazývají Kaulocystidy.
Kleistothecium
Uzavřená kulovitá plodnice u některých Vřeckovýtrusých hub (zástupci: Smrže, Ucháče, Lanýže atd.), v níž se tvoří výtrusy. Otevírá se rozpadem nebo porušením stěny.
Kolumela
Rozšířená hlavička nesoucí výtrusnici (sporangium) u hub, které se rozmnožují nepohlavně.
Konidie
Nepohlavní výtrusy. Vznikají na hyfě nebo na její speciální formě, konidioforu.
Konidiofor
Pozměněná hyfa nesoucí konidie.
Koprofilní
Rostoucí na exkrementech živočichů.
Kortina
Pavučinka. Jsou jí pokryté mladé plodnice hlavně Pavučinců.
Kosmopolitní
S celosvětovým výskytem, vyjma Antarktidy.
Kutis
Povrch klobouku nebo i třeně, na kterém jsou hyfy uspořádány paprskovitě.
Laktiferní hyfy
Mléčnice. Některé hyfy (houbová vlákna) mohou obsahovat mléčnou tekutinu, která vytéká po narušení stěny hyfy.
Makromycety
Houby, vytvářející plodnice viditelné lidským okem (větší než cca 1 mm). Pro průměrného houbaře tedy většina známých druhů. Opak od Mikromycety, ty mají plodnice viditelné pod mikroskopem.
Makroskopický
Pozorovatelný pouhým okem. Opak od Mikroskopický, pozorovatelný jen mikroskopem.
Mikromycety
Houby, vytvářející plodnice pozorovatelné jen pod mikroskopem (menší než cca 1 mm). Opak od Makromycety, ty mají plodnice viditelné pouhým okem.
Mycelium
Podhoubí. Systém propletených vláken tvořících tělo houby. Rostou zpravidla pod povrchem, jsou stěží viditelná a mohou být velmi rozsáhlá.
Mykologie
Věda o houbách.
Mykorhiza
Symbiotické soužití kořenů stromů a rostlin s houbami. Na rozdíl od parazitismu se jedná o vzájemně výhodný vztah, rostlina dodává houbě uhlíkaté (energetické) zdroje, houba dodává rostlině vodu a v ní rozpuštěné minerální látky.
Nitrózní pach
Pach po kyselině dusičné. Ale čert ví, jak smrdí kyselina dusičná.
Okrovka
Neboli Peridie, obal plodnice u břichatkovitých hub (Pýchavky atd.). Bývá zpravidla dvouvrstevný, vnější vrstva se nazývá Exoperidie a vnitřní Endoperidie. Vnější zpravidla praská a odlupuje se a zbyde pouze vnitřní.
Ostiolum
Ústí. Některé vřeckovýtrusé houby mají plodnici kulovitou nebo lahvovitou (Perithecium) s otvorem nahoře (Ostiolum). Bývá umístěný zpravidla na krčku (Rostrum), zúžené části plodnice.
Pavučinka
Též Kortina. Jsou jí pokryté mladé plodnice hlavně Pavučinců.
Peridie
Okrovka. Obal plodnice u břichatkovitých hub (Pýchavky atd.). Bývá zpravidla dvouvrstevný, vnější vrstva se nazývá Exoperidie a vnitřní Endoperidie. Vnější zpravidla praská a odlupuje se a zbyde pouze vnitřní.
Perithecium
Některé vřeckovýtrusé houby mají plodnici kulovitou nebo lahvovitou (Perithecium) s otvorem nahoře (Ostiolum).
Pleurocystidy
Cystidy jsou velké sterilní buňky nacházející se na spodní straně klobouku mezi výtrusnicemi. Pokud se nacházejí na ploše lupenů, nazývají se Pleurocystidy.
Podhoubí
Neboli Mycelium. Systém propletených vláken tvořících tělo houby. Rostou zpravidla pod povrchem, jsou stěží viditelná a mohou být velmi rozsáhlá.
Póry
Ústí rourek u hřibovitých hub. Nacházejí se na spodní straně klobouku a někdy mají jinou barvu než rourky.
Receptakulum
Nosič neboli nožka u břichatkovitých hub. Vynese teřich s výtrusy nad zemský povrch.
Rhizomorfy
Typ podhoubí, připomínající kořeny. Je tvořeno tmavými a na povrchu pevnými vlákny.
Rostrum
Krček. Některé vřeckovýtrusé houby mají plodnici kulovitou nebo lahvovitou (Perithecium) s otvorem nahoře (Ostiolum). Bývá umístěný zpravidla na krčku (Rostrum), zúžené části plodnice.
Rouško
Vrstva buněk, ve které se nachází výtrusy. Tvoří horní vrstvu Hymenoforu, což jsou např. u Hřibů rourky, u Holubinek lupeny, u Smržů se Hymenofor nachází na klobouku. U stopkovýtrusných hub se Rouško nazývá Thecium, u vřeckovýtrusných Hymenium.
Ruderální biotop
Oblast, ovlivněná lidskou činností.
Saproparazitické houby
Část života žijí z odumřelých zbytků rostlin a část parazitují na živých. Opovrženíhodné organismy.
Saprotrofie
Získávání živin z odumřelých nebo hnijících zbytků rostlin a organismů.
Sférocysty
Kulovité buňky u Holubinek nebo Ryzců vzniklé přeměnou koncových částí hyf (houbových vláken).
Síťka
Struktura na třeni některých hřibovitých hub.
Sklerocium
Tvrdý útvar tvořený spletenými hyfami. Obsahuje zásobní látky a slouží k přečkání sucha či zimy. Za příznivějších podmínek z něj začnou růst plodnice. Vyskytuje se u Hlenek, Hlízenek a jiných pro houbaře neužitečných druhů.
Spora
Výtrus. Mikroskopická částečka sloužící k rozmnožování hub. U vřeckovýtrusných hub vzniká ve vřecku (ascus, jakási kapsa) a nazývá se askospora. U stopkovýtrusných hub vzniká na stopce (bazidiu) a jmenuje se bazidiospora.
Sporangiofor
Tyčinkovitá hyfa (vlákno) nesoucí výtrusnici (sporangium) u hub, které se rozmnožují nepohlavně.
Sporangium
Výtrusnice u hub, které se rozmnožují nepohlavně.
Stopkovýtrusné houby
U stopkovýtrusných hub z výtrusnic (bazidií) vyrůstají stopky (sterigmata) a na nich výtrusy (bazidiospory). Obvykle jedna bazidie nese 4 výtrusy (2 samčí a 2 samičí), které se později uvolní. Příkladem jsou Hřiby, Křemenáče, Holubinky a vůbec většina hub, známých průměrnému houbaři. U Hřibů se bazidie nacházejí na vnitřních plochách rourek, u Holubinek na postranních plochách lupenů. Tedy pod kloboukem.
Teleomorfa
Časový úsek, kdy se houba rozmnožuje pohlavně. Anamorfa je naopak nepohlavní stádium, kdy houba produkuje nepohlavní buňky. Některé houby prochází oběma stádii, jiné mají pouze jedno.
Teřich
Též Gleba. Břichatkovité houby (Pýchavky, Hvězdovky) mají výtrusy umístěné uvnitř plodnice, v teřichu. Ten má nejprve obsah bílý a pevný, pozdějí se mění v tmavý prach.
Thalorhizy
U některých stopkovýtrusných hub se hyfy v podhoubí spojují v provazce a rostou paralelně. Mají tak větší šanci dorůst až do vhodné půdy nebo napadnout hostitele, který by si s jedinou hyfou poradil.
Thecium
Též Rouško. Vrstva buněk, ve které se nachází výtrusy. Tvoří horní vrstvu Hymenoforu, což jsou např. u Hřibů rourky, u Holubinek lupeny, u Smržů se Hymenofor nachází na klobouku. U stopkovýtrusných hub se Rouško nazývá Thecium, u vřeckovýtrusných Hymenium.
Třeň
Spodní část plodnice nesoucí klobouk.
Velum
Obal plodnice u stopkovýtrusných hub (např. Muchomůrek). U břichatkovitých hub (např. Pýchavky) se však obal nazývá Peridie - Okrovka. Tento obal postupně praská a vyklube se z něj plodnice. Zbytky vela můžeme u Muchomůrek najít na klobouku.
Vlášení
Též Kapilicium. Tlustostěnná vlákna, ležící mezi zralými výtrusy v teřichu břichatkovitých hub (např. Pýchavky, Hvězdovky).
Vřecko
U vřeckovýtrusných hub vznikají výtrusy (askospory) ve vřecku (ascus, jakási kapsa). Je jich tam obvykle 8 a ven se dostanou po otevření nebo rozpadu vřecka.
Vřeckovýtrusné houby
U vřeckovýtrusných hub vznikají výtrusy (askospory) ve vřecku (ascus, jakási kapsa). Je jich tam obvykle 8 a ven se dostanou po otevření nebo rozpadu vřecka. Příkladem jsou Smrže, Ucháče či Lanýže.
Výtrus
Též Spora. Mikroskopická částečka sloužící k rozmnožování hub. U vřeckovýtrusných hub vzniká ve vřecku (ascus, jakási kapsa) a nazývá se askospora. U stopkovýtrusných hub vzniká na stopce (bazidiu) a jmenuje se bazidiospora.  Česko-slovenský houbařský slovník  

Slováci mají houby pojmenované kupodivu dost jinak, některé výrazy jsou naprosto skvostné. Pokud zabloudíme do slovenského lesa, je třeba si dávat pozor, abychom nesebrali něco úplně jiného!


Křemenáč březový
Kozák žltooranžový

Kozák březový
Kozák brezový

Hřib kovář
Hríb zrnitohlúbikový

Bedla vysoká
Bedľa vysoká

Liška obecná
Kuriatko jedlé

Václavka obecná
Podpňovka obyčajná

Balíčkovec Zlepenec
Bedla Bedľa, Bedlička, Bedlica, Bedľovník
Čechratka Čechračka
Čepičatka Kapucňovka, Kapucňovec
Čirůvka Čírovka, Čírovnica, Pôvabnica
Helmovka Prilbička, Prilbovec
Hlenka Slizovka
Hlíva Hliva, Lastúrka
Holubinka Plávka
Hovník Askobol
Hřib Hríb
Choroš Trúdnik
Jelenka Srnka
Kačenka Smrčkovec
Klouzek Masliak
Kloubnatka Kukurbitária
Kotrč Kučierka
Krásnorůžek Parôžkovec
Kržatka Smeťovka, Flamulaster
Křehutka Drobuľka, Plačlivka
Křemenáč Kozák
Kuřátko Strapačka
Kyj Kyjak
Lanýž Hľuzovka
Límcovka Golierovka
Liška Kuriatko
Lošák Jelenkovka, Jelenkovec
Lysohlávka Holohlavec
Mísenka Tanierovka
Muchomůrka Muchotrávka
Nedohub Hubožer
Opeňka Šupinačka
Pařezník Pňovka
Pavučinec Pavučinovec
Pečárka Pečiarka
Penízovka Peniazovka
Poháreček Kráterovec
Prášivka Fúkavec
Pýchavka Prášnica
Rohovka Rinodína
Ryzec Rýdzik
Slizák Sliziak
Smrž Smrčok
Strmělka Strmuľka
Špička Tanečnica, Tancuľka
Šťavnatka Šťavnačka
Terčovka Diskovka
Třepenitka Strapcovka
Ucháč Ušiak
Václavka Podpňovka
Voskovka Lúčnica
Vousatec Fúzatec
Závojenka Hodvábnica

Hřib smrkový
Hríb smrekový

Hřib hnědý
Suchohríb hnedý

Klouzek sličný
Masliak smrekovcový

Hřib plstnatý
Suchohríb plstnatý

Holubinka nazelenalá
Plávka zelenkastá

Pečárka polní
Pečiarka poľná