Diablovina (16 fotek)
Satanský masiv od Veľ. Hincova plesa Satanský masiv z Východného Mengus. štítu Satan z Východného Mengus. štítu Satan z Kôprovského štítu Satan z výstupu na Rysy
Diablovina (vlevo) z Mlynickej doliny Satan z Mengusovské doliny Satan od Tupej Satan z Mlynickej doliny Satan z Mlynickej doliny
Satan z výstupu na Vých. Mengus. štít Satan od Veľkého Žabieho plesa Zlatinská veža, Satan a Diablovina Diablovina od Zadnej Bašty Pekelník a Diablovina od Zlatinskej veže
Diablovina a Pekelník z Čertova hrbu