Žabia veža (12 fotek)
ŽV (druhá nejvyšší) od Vežkého Žabieho plesa ŽV (druhá nejvyšší) od Vežkého Žabieho plesa ŽV (vlevo) od Vežkého Žabieho plesa ŽV (druhá nejvyšší) od Vežkého Žabieho plesa ŽV (druhá zprava) z výstupu na Rysy
ŽV (pyramida uprostřed) od Morskieho oka ŽV (druhá zleva) z Vyšného Bielovodského sedla ŽV (první zprava) od Žabích plies ŽV (nízká v popředí) z Voliej Veže Hřeben na ŽV, vzadu Volia veža
ŽV (nejvyšší) z výstupu na Rysy ŽV (uprostřed) z výstupu na Rysy