Belasá veža (6 fotek)
BV (osvětlená uprostřed) od Pyšného štítu BV z Kežmarskej kopy BV z Veľkej Svišťovky BV (v popředí) od Zmrzlej veže BV (druhá zleva) od Kolového štítu
BV (vlevo) z Malej Zmrzlej doliny