Karbunkulový hrebeň (24 fotek)
KH z Pyšného štítu KH od Kežmarskej kopy KH od Kežmarskej kopy KH od Brnčálky Kolový štít z KH
Jastrabia veža z KH KH z Malej Zmrzlej doliny Nástup z Jastrabího sedla Kolový štít od Predného Kopiniaku Predný Kopiniak
KH z Predného Kopiniaku Severní svahy kolem Kopiniaků Kopiniaky z Malého Kolového štítu Kolový štít, Zmrzlá veža a Malý Kolový štít Hřeben na Malom Kolovom štítě
Sestupový hřeben k Jahňacímu štítu Kolový štít a Zmrzlá veža z Belasej veže Zmrzlá veža od Belasej veže KH od Zmrzlej veže Kolový štít ze Zmrzlej veže
Zmrzlá veža od Kolového štítu Zmrzlá veža od Kolového štítu KH od Kolového štítu KH z Malej Zmrzlej doliny