Kančendženga (57 fotek)
JZ stěna JZ a JV stěna Východní stěna JZ (ve stínu) a JV stěna Panorama z Darjeelingu
Severní stěna Pod severní stěnou JV stěna Pohled z jihu Pod severním hřebenem
JZ stěna Severní stěna JZ stěna Severní stěna JZ stěna
JV stěna Severní stěna Severní stěna JV a východní stěna Kančendženga vzadu
Pod východní stěnou Severní stěna Kančendženga nad mraky JV a východní stěna JZ (ve stínu) a JV stěna
Východní stěna JZ (ve stínu) a JV stěna Pod severní stěnou Severní stěna Severní stěna
JZ stěna Panorama z jihu Pod severní stěnou Severní stěna Hlavní vrchol a Jalung Kang
JZ stěna JZ stěna Severní stěna Severní stěna Panorama z jihu
Panorama z JZ Letecký pohled na JZ a JV stěnu JV stěna JV stěna Hlavní vrchol z JZ
JZ stěna Východní stěna JV stěna Hlavní vrchol, central a jih Jannu a JZ stěna Kančendžengy
Tábor pod Jalung Kang JV stěna uprostřed Pod severním hřebenem Jalung Kang ze severu Severní stěna
Kančendženga ze západu Severní stěna - hlavní, Jalung Kang, Kangbačen