Tatrakviz - level Gympl
Hora č. 1 je:
     Hlinská veža      Štrbský štít      Hrubý vrch      Hincova veža
Hora č. 2 je:
     Satan      Prostredný hrot      Veľké Solisko      Končistá

Štít, ukončující mohutný kotel je:
     Lavinový štít      Kotlový štít      Predná Bašta      Predný Gerlach

Hora č. 1 je:
     Čertova veža      Mlynár      Slnečný štít      Malé Rysy

Hora č. 1 je:
     Satan      Dukelská kopa      Hrubý vrch      Veľké Solisko

Hora č. 1 je:
     Malý Ľadový štít      Hrubá veža      Široká veža      Javorový štít
Hora č. 2 je:
     Svišťový štít      Pyšný štít      Malý Ľadový štít      Gerlach
Hora č. 3 je:
     Priečna veža      Žltá veža      Drobná veža      Strapatá veža
Hora č. 4 je:
     Pyšný štít      Prostredný hrot      Chmúrna veža      Bradavica
Hora č. 5 je:
     Kolový štít      Baranie rohy      Spišský štít      Javorový štít

Hora č. 1 je:
     Čertova veža      Zadný Gerlach      Kotlový štít      Lavinový štít

Nejvyšší, 900 m vysokou stěnou v Tatrách se honosí:
     Malý Kežmarský štít      Ľadový štít      Lomnický štít      Satan

Nejvyšší vrchol na snímku je:
     Satan      Pyšný štít      Ostrý štít      Dubčekova veža