Tatrakviz - level Gympl
Hora č. 1 je:
     Pyšný štít      Kôprovský štít      Javorový štít      Baranie rohy

Nejvyšší, 900 m vysokou stěnou v Tatrách se honosí:
     Malý Kežmarský štít      Satan      Ľadový štít      Lomnický štít

Hora na snímku je:
     Čierny štít      Dvojitá veža      Ostrý štít      Javorový štít

Hora č. 1 je:
     Slavkovský štít      Končistá      Soliska      Satan
Hora č. 2 je:
     Bradavica      Kežmarský štít      Ľadový štít      Prostredný hrot

Hora č. 1 je:
     Lavinový štít      Zadný Gerlach      Čertova veža      Kotlový štít

Hora č. 1 je:
     Strelecká veža      Batizovský štít      Hrubá veža      Ostrý štít
Hora č. 2 je:
     Javorový štít      Ľadový štít      Štefánikov štít      Svišťový štít
Hora č. 3 je:
     Rohatá veža      Divá veža      Bradavica      Jastrabia veža
Hora č. 4 je:
     Rysy      Ganek      Mlynár      Mengusovský Volovec

Hora č. 1 je:
     Popradský Ľadový štít      Kačací štít      Zlomisková veža      Zlobivá
Hora č. 2 je:
     Ganek      Končistá      Satan      Rysy
Hora č. 3 je:
     Matúšov štít      Rumanov štít      Rysy      Baranie rohy
Hora č. 4 je:
     Hrubá veža      Veľký Žabí štít      Ťažká veža      Mlynár

Špičatá homole na obrázku je:
     Kostol      Jastrabia veža      Pfinnova kopa      Mengusovský Volovec