Tatrakviz - level Promovaný Tatran
Vrchol č. 1 je:
     Tupá      Krátka      Malý Kriváň      Ostrá
Hora č. 2 je:
     Spišský štít      Velický štít      Štrbský štít      Batizovský štít

Vrcholek č. 1 je:
     Dračia hlava      Dračí štít      Rumanov štít      Zlomisková veža
Hřebínek č. 2 je:
     Kôpky      Vidlový hrebeň      Ťažký hrebeň      Mengusovský Volovec

Vrchol č. 1 je:
     Kresaný roh      Rovienková veža      Kostol      Hranatá veža
Vrchol č. 2 je:
     Drobná veža      Priečna veža      Guľatý kopec      Strelecká veža
Hora č. 3 je:
     Malý Javorový štít      Štrbský štít      Ostrý štít      Javorový štít

Hora č. 1 je:
     Patria      Predné Solisko      Malá Bašta      Predná Bašta
Hora č. 2 je:
     Hlinská veža      Prostredná Bašta      Pekelník      Predná Bašta
Hora č. 3 je:
     Pekelník      Zlatinská veža      Capia veža      Diablovina
Trojvrcholová hora č. 4 je:
     Pekelník      Zadná Bašta      Capie veže      Patria
Hora č. 5 je:
     Zadná Bašta      Veľká Capia veža      Hlinská veža      Zlatinská veža
Hora č. 6 je:
     Hlinská veža      Predná Bašta      Zadná Bašta      Kôprovská veža
Hora č. 7 je:
     Kôprovská veža      Hrubý vrch      Velický štít      Štrbský štít

Vrcholek č. 1 je:
     Rumanov štít      Kupola      Rohatá veža      Weszterov štít
Hora č. 2 je:
     Opálová veža      Dvojitá veža      Velická veža      Veľká Granátová veža

Vrchol č. 1 je:
     Východná Vidlová veža      Velká Vidlová veža      Západná Vidlová veža
Vrchol č. 2 je:
     Východná Vidlová veža      Veľká Vidlová veža      Západná Vidlová veža
Hora č. 3 je:
     Kežmarský štít      Pyšný štít      Kolový štít      Baranie rohy

Hora č. 1 na tatranském reliéfu je:
     Žltá veža      Široká veža      Malý Ľadový štít      Priečna veža
Hora č. 2 je:
     Snehový štít      Spišský štít      Zadný Ľadový štít      Ovčiarska veža
Hora č. 3 je:
     Čierny štít      Pyšný štít      Baranie rohy      Kolový štít
Hora č. 4 je:
     Spišský štít      Pyšný štít      Supia veža      Posledná veža