Výstupy na Eiger (3.970 m)1. Výstupy západní stěnou2. Detail západní stěny3. Hřeben Mittellegi4. Na Mittellegi5. V horních pasážích Mittellegi je hřeben hodně exponovaný6. Jižní hřeben7. Postup jižním hřebenem k Mönchu8. Severní stěna s Heckmairovou cestou z r. 1938


1. Západní stěna Obtížnost:   AD 

Výchozím bodem je stanice železnice Eigergletscher. Trasa vede víceméně podél západního hřebene, ale v některých místech obchází strmé výšvihy. Po hřebeni pokračuje až v horních partiích. Lezení dosahuje místy obtížnosti III-IV. Celková obtížnost se mění podle podmínek a množství sněhu.

Varianta středem stěny je také možná, ale využívají ji spíše v zimě lyžaři a skialpinisté.

Sestup probíhá po stejné trase nebo jižním hřebenem k chatě Mönchsjoch eventuálně ke stanici železnice Jungfraujoch.

2. Hřeben Mittellegi Obtížnost:   AD+ 

Oblíbená trasa začíná na chatě Mittellegi. Vede po linii hřebene nebo mírně vpravo od ní. Skalní věže (strážce) je dobré přelézat, nikoliv oblézat. Nejtěžší místa jsou zabezpečena fixními lany a je jich tu hodně. Z věže Grosse Turm se 20 m slaňuje. V horních partiích se skalní lezení mění v exponovaný firnový hřeben. Obtížnost lezení dosahuje IV.

Sestupujeme buď Normálkou západní stěnou nebo jižním hřebenem ke stanici zubačky Jungfraujoch.

Ještě zajímavější variantou je přelez celého SV hřebene. Nezačínáme tudíž od chaty Mittellegi, ale Ostegghütte. Hřeben se zde ještě nejmenuje Mittellegi, ale Hörnli, stejně jako slavnější kolega na Matterhornu. Výstup se pak protáhne o den a celková obtížnost naroste na  D .

3. Jižní hřeben Obtížnost:   AD 

Tato trasa se používá hlavně pro sestup. Ale i výstup po ní je možný. Začíná na stanici železnice Jungfraujoch nebo na chatě Mönchsjoch. Odtud dojdeme traverzem po ledovci na sedlo Südliches Eigerjoch. Poté držíce se hřebene nebo vlevo od něj přelezeme skalky na sedlo Nördliches Eigerjoch. Z poslední věže lze slanit. Dále nás čeká ještě jedno sněhové pole a poté opět linie víceméně po hřebeni. Protože se s trasou počítalo hlavně pro sestup, můžeme v opačném směru využít několik slanění.

Další výstupy a varianty:
4. Severní stěna Obtížnost:   ED 

Severní stěnou vede asi 20 cest. Nicméně i 'Normálka' Heckmairova cesta z r. 1938 má lezecké úseky obtížnosti V+. Musíme překonat 1700 m převýšení a ve většině případů bivakovat ve stěně.