Výstupy na Grossglockner (3.798 m)1. Výstupové trasy z jihu2. Výstupové trasy z východu3. Závěrečné skalní pasáže při výstupu Normálkou4. Přechod přes Kleinglockner na Grossglockner5. Exponované sedlo Obere Glocknerscharte6. Detail výstupu Normálkou z východu a její varianta přes hřeben Meletzkigrat7. Hřeben Meletzkigrat - hora oblázků8. Na hřebeni Lammergrat9. Hřeben Stüdlgrat10. Hřeben Stüdlgrat11. Hřeben Stüdlgrat, nejtěžší místo12. Výstup přes Glocknerwand13. Na hřebeni Glocknerwand


1. Normálka z jihu od Stüdlhütte Obtížnost:   PD 

Od parkoviště u Lucknerhausu (vede sem silnice s mýtem) vystoupíme na chatu Stüdlhütte asi za 3 hod. Vyjít se dá i rovnou z vesnice Kals. Za Stüdlhütte se vydáme doprava po vyšlapané cestě k ledovci. V dolních pasážích trasa není úplně zřetelná, ale přes zledovatělá pole s protékajícími potůčky se dostaneme na firnovou planinu, kde už nás cesta dovede čím dál strměji pod skály. K chatě Erzherzog vede ferata obtížnosti B.

Od chaty dojdeme po sněhovém hřebeni ke Kleinglockneru. Na něj se už leze po skále obtížnosti I-II. Jako jistící body jsou zde občas zabudované tyče. Z Kleinglockneru následuje exponovaná pasáž přes sedlo Obere Glocknerscharte. V sezóně se tu tvoří dost dlouhé a nepříjemné fronty, protože hodně družstev se poměrně komplikovaně jistí. Sedlo by mohlo sloužit přímo jako definice pojmu 'hrdlo láhve'. Z něj už se opět po skále obtížnosti I-II dostaneme na vrchol.

Sestupujeme buď po stejné trase nebo na sever k Franz Josefs Höhe. Výstup je lepší plánovat jako dvoudenní, trasa od Lucknerhausu a zpět je dost dlouhá. Také je potřeba počítat s ubývajícím kyslíkem ve větších výškách.

2. Normálka z východu od Franz Josefs Höhe Obtížnost:   PD 

Také velmi využívaná trasa. Od turistického letoviska Kaiser Franz Josefs Höhe sestoupíme k ledovci a vyhýbajíce se trhlinám jej přejdeme. Po strmých suťoviscích dojdeme přes Frühstückplatz k ledovci Hofmannskees. Delším obchvatem traverzujeme doleva po ledovcových svazích a většinou vyšlapané cestě až k chatě Erzherzog. Další možností je lézt hřebenem Meletzkigrat (obt. II, lámavější skála). Od chaty se už napojíme na předchozí cestu.

K chatě Erzherzog můžeme vystoupit i z jihu od chaty Salmhütte.

3. Hřeben Stüdlgrat Obtížnost:   AD 

Asi nejhezčí výstupová trasa na Grossglockner má už spíše lezecký charakter. Obtížnost je od I-III, jedna kratší plotna IV. Celá trasa se dá lézt v pohorkách, lezečky nejsou nutné. Východiskem je chata Stüdlhütte. Ze ní dojdeme doleva přes suťoviskový svah k ledovci. Zde ve strmějších pasážích využijeme mačky, na lezení po hřebeni už jsou zbytečné. Hřeben je vzdušný s pěknými výhledy. Trasa vede buď po hraně nebo s mírným obcházením do stran. Jištění je sporé, občas tyče. Vyskytnou se i úseky s fixními lany.

Sestupujeme Normálkou k chatě Erzherzog.

4. Lammergrat Obtížnost:   AD- 

Méně využívaná trasa. Od letoviska Kaiser Franz Josefs Höhe sestoupíme k ledovci a vyhýbajíce se trhlinám jej přejdeme. Po suťoviscích dojdeme až ke spádnici hřebene. Poté víceméně držíce se hřebenové linie přelézáme skalní úseky (místy III) až k ledovci v horních pasážích. Po ledovci se dostaneme k úpatí Kleinglockneru a napojíme se na trasu č. 1.

5. Glocknerwand Obtížnost:   AD 

Východiskem je chata Stüdlhütte. Za ní se vydáme doleva přes suťoviskový svah k ledovci, stejně jako u přístupu k Stüdlgratu. Na ledovci se držíme opět vlevo a dojdeme obchvatem až pod východní hřeben spadající z Glocknerwandu. Glocknerwand se skládá z asi 7 věží, první je Hofmannspitze. Na ni dolezeme po hřebeni (II, z chaty 3 hod.). Dále přelézáme další věže (III-IV). Výstup je celkově obtížnější než Stüdlgrat, obsahuje i sestup do sedla Untere Glocknerscharte a nějaká slanění. Na vrchol Grossglockneru se dostaneme od chaty asi za 8 hod.

Další výstupy a varianty:
6. Pallaviciniho kuloár Obtížnost:   D 

Klasický výstup nazývaný také ledovcovou maturitou. Východiskem je bivak Glockner nebo letovisko Kaiser Franz Josefs Höhe. Ledovcovo sněhový kuloár do sedla Obere Glocknerscharte ze severu má dole sklon 50°, horní třetina pak 55°, u přímé varianty až 60°.
Alpy    Glockner    Grossglockner