Výstupy na Aletschhorn (4.195 m)1. Výstup SV hřebenem2. SV hřeben3. Výstup JZ žebrem s variantami4. Severní svahy5. Severní stěna a Haslerovo žebro


1. SV hřeben Obtížnost:   PD 
  Parametry: z bivaku Mittelaletsch 1.190 m; 4:00-5:00 hod., sestup 2:30-3:00 hod.
  Prvovýstup: 18.6.1859

Bivak Mittelaletsch kompletně smetla v r. 2019 lavina. Tudíž tato Normálka vzhledem k dlouhému přístupu z osady Fiesch momentálně nefunguje. Možná pouze pro atlety nebo s vlastním bivakem. Budoucnost snad přinese obnovení bivakové chatky i trasy.

Výstup je v podstatě ledovcovou túrou. Z místa bivaku Mittelaletsch vystoupíme přes ledovec s občasnými trhlinami do sedla Aletschjoch (3.629 m). Odtud pokračujeme doleva po firnovém hřebeni a pak přes dvě vyvýšeniny na vrchol.

2. JZ žebro Obtížnost:   AD- 
  Parametry: z chaty Oberaletsch 1.700 m; 6:30-8:00 hod., sestup 4:30-5:45 hod.
  Prvovýstup: 6.8.1879

Nejlezenější trasa z jihu má velké převýšení a při sestupu Normálkou je pěkným přechodem Aletschhornu. Pokud je málo sněhu, obtížnost je spíše  PD+ . Přes ledovec Oberaletsch pokračujeme až k místu, kde ledovec uhýbá doleva. Přelezeme skalní (někdy mixový) úsek a přes sněhovou terasu se dostaneme na skalní žebro, složené převážně ze žulových balvanů. Za ním následuje sněhová pasáž a poté už JZ žebro. Skály nejsou moc kvalitní. Nejstrmější je až posledních 200 výškových metrů, obtížná místa jsou zajištěna kovovými tyčemi.

Sestup stejnou trasou může být nebezpečný při zledovatělém terénu. Po výstupu tráví většina horolezců i druhou noc na chatě Oberaletsch.

3. JV hřeben Obtížnost:   AD- 
  Parametry: z chaty Oberaletsch 1.700 m; 7:00-8:00 hod.
  Prvovýstup: 15.7.1862

Trasa se až do horních pasáží shoduje s předchozí. Místo na JZ žebro pokračujeme ledovcem doprava až pod výraznou skalní věž (Pt 3.947 m). Překonáme ledovcový odtrh (berschrund). Přístupový žlab na hřeben má sklon 45° a je dobré jej lézt za stabilních sněhových podmínek. Hřeben se pak skládá opět spíše z uvolněných balvanů a lámavé skály.

Sestup touto trasou se nedoporučuje, vhodnější je Normálka.

4. SZ hřeben Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Oberaletsch 1.660 m; 7:30-8:30 hod., sestup 4:30-5:30 hod.
  Prvovýstup: 15.7.1894

Výstup na sedlo mezi Klein Aletschhornem a Aletschhornem (3.695 m) probíhá prakticky celý po ledovci. V pozdním létě bývá ledovec často roztrhaný a trasa se proto nedoporučuje. Ze sedla nejprve traverzujeme doleva do severní stěny a tím se vyhneme skalní lámavé pasáži. Dále můžeme pokračovat buď sněhovými svahy nebo se vrátit na hřeben. Skála už je tu kvalitnější a poskytuje pěkné lezení s obtížností místy III.

Sestup je vhodnější po JZ žebru, ale dá se i stejnou trasou.

5. Přes Sattelhorn a SZ hřeben Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Hollandia 1.200 m; 6:30-8:00 hod., sestup 5:00-6:30 hod.
  Prvovýstup: 1.8.1900

Přejdeme ledovcové sedlo Lötschenlücke a hřeben na Sattelhorn lezeme buď po lámavých skalách nebo po sněhových svazích více vlevo. Po vydatnějším sněžení zde mohou hrozit laviny. Ze Sattelhornu pak následují sněhové hřebeny do sedla (3.624 m), na Klein Aletschhorn (3.750 m) a do sedla mezi Aletschorny (3.695 m). Odtud už pokračujeme na vrchol předchozí trasou přes SZ hřeben.

Sestup stejnou trasou se doporučuje pouze pro ty, kteří se musí vrátit zpět na chatu Hollandia. Jinak je vhodnější využít buď JZ žebro nebo Normálku.

6. Přes Dreieckhorn Obtížnost:   PD+ 
  Parametry: z chaty Konkordia 1.780 m; 7:30-9:00 hod., sestup 5:30-7:00 hod.
  Prvovýstup: 26.8.1868 (prvovýstup na Dreieckhorn)

Trasa je dlouhá, ale nikoliv obtížná. Od chaty Konkordia přejdeme ledovec Aletsch směrem k jihu až pod skalní žebro spadající z vrcholu Drittes Dreieckhorn. Využijeme sněhové svahy vpravo na severní straně a přes ně se dostaneme na východní svahy Dreieckhornu. Tento úsek vyžaduje dobrou orientaci. Pravou stranou svahu pokračujeme až pod strmější výšvih pod vrcholem. Jím se dostaneme na kamenitý vrchol Dreieckhornu. Sněhovým hřebenem s nepříjemnými převějemi pak sestoupíme na sedlo Aletschjoch (3.629 m) a z něj pokračujeme Normálkou na vrchol.

Sestup tvoří spojnici mezi bivakem Mittelaletsch a chatou Konkordia a je příjemnější než výstup.

7. Haslerovo žebro (Hasler Rippe) Obtížnost:   AD+ 
  Parametry: z chaty Konkordia 1.450 m; 6:00-8:00 hod.
z chaty Hollandia 1.220 m; 5:30-7:30 hod.
  Prvovýstup: 4.7.1873 (Gustav Hasler se dvěma společníky podnikli až první zimní výstup 26.2.1904)

Přístup pod žebro je chodecký, po ledovci buď od chaty Konkordia nebo Hollandia. Žebro je sněhové, místy mixové se sklonem 45°. Ústí na hřeben ve výšce 3.718 m. Odtud už pokračujeme na vrchol Normálkou.