Výstupy na Gross Grünhorn (4044 m)

Gross Grünhorn je odlehlou horou. Přístupové cesty k němu vedou ze 3 chat: Konkordia, Mönchsjoch a Finsteraarhorn.

1. JZ hřeben Obtížnost:   PD+ 

Od chaty Konkordia sestoupíme na ledovec na Konkordiaplatz. Dále po ledovci na sever kolem skalního masivu Grünegg. Vyhýbajíce se trhlinám stále nahoru ke Grünhornu až pod JZ hřeben ze sedla pod Grünegghornem. Zde buď pokračujeme doleva stále po ledovci až ke spádnici vrcholu. Odtud už skalnatým terénem na vrchol. Další možností je nastoupit ve vhodném místě přímo na JZ hřeben a jím na vrchol. Obě varianty se zásadně v obtížnosti neliší.

Tuto trasu je možné zvládnout i z chaty Mönchsjoch.

2. JZ hřeben přes ledovec Grüneggfirn Obtížnost:   PD+ 

Od chaty Konkordia sestoupíme na ledovec na Konkordiaplatz. Odtud doprava na Grüneggfirn a vlevo od zóny trhlin kolem masivu Grünegg. Poté doleva na hřeben a převážně firnovým terénem na vrchol Grünegghornu. Z něj sestoupit do sedla a dále pokračovat jednou z variant popsaných výše.

Tato trasa je záživnější než předchozí.

3. S hřeben Obtížnost:   AD 

Červenou trasou dojdeme až na plató směřující k sedlu Kleine Grünhornlücke (mezi oběma Grünhorny). Přes ledovec a dále skalami na sedlo. Poté skalnatým hřebenem (místy III) na vrchol.

4. Klein Grünhorn Obtížnost:   PD 

Předchozí trasou až na plató pod sedlem Kleine Grünhornlücke. Z plata doleva stále po ledovci na hřeben spadající z Klein Grünhornu. Poté po hřebeni smíšeným terénem na vrchol.

Z Gross Grünhornu se dá dostat k chatě Finsteraarhorn obchvatem přes sedlo Grünhornlücke.
1. Výstupové trasy na Gross Grünhorn z Konkordiahütte2. Gross Grünhorn a sedlo Gross Grünhornlücke3. Detail závěrečné části Normálky od Grünegghornu4. S hřeben5. Detail S hřebene od Klein Grünhornu. Není tak hrozný, jak tady vypadá.