Výstupy na Aiguilles du Diable
1. Traverz od Corne du Diable Obtížnost:   D+ 

Traverz Aiguilles du Diable je lezeckého charakteru, s turistikou nemá mnoho společného. Je třeba si počkat na 'tutovou' předpověď, z hřebene se v případě nouze nedá snadno sestoupit. Všechny jehly leží ve výšce nad 4000 m, je dobré být aklimatizovaný. Doporučené vybavení je lano 2x50 m, cepín, mačky, 5 experesek, několik friendů a vklíněnců. Ze všech 5 věží se slaňuje, jsou zde slaňáky. Jelikož se zde nacházejí pasáže až V+ stupně obtížnosti, lezci by měli zvládat alespoň VI stupeň.

Nejčastější přístupová trasa na hřeben vede z východu od chaty Torino. Obchvatem se dostaneme až pod Aiguilles a JZ žlabem poměrně snadno až na hřeben. Druhá varianta je ze severu od Aiguille du Midi. Ta je o něco delší a musíme překonat žlab se sklonem 45-50°. Možné je i obejít celý skalní masiv, napojit se na předchozí cestu a nahoru se dostat JZ žlabem.

Corne du Diable obcházíme zleva až do sedla Bréche Chaubert. Odtud se dá vylézt na Corne du Diable (III+, jedna slaňovací délka).

Pointe Chaubert se leze po plotnách východní strany (V-), následují 2 slaňovací délky po 30 m na sedlo Médiane. Věžičku v sedle obcházíme zprava.

Pointe Médiane lezeme obchvatem doprava soustavou spár. Narazíme zde na kout, po 15 m jej vytraverzujeme doprava a opět spárami se vrátíme zpět na hřeben. Jím na vrchol (V-). Na sedlo Carmen vede 1 slaňovací délka.

Pointe Carmen je dvojvrcholová. První vrchol oblezeme opět zprava a poté se spárami dostaneme na hlavní vrchol (IV+). Do sedla Diable vedou 2 slaňovací délky, 30 a 25 m.

L'Isolée je nejtěžší věží, ale dá se v případě potřeby obejít. Nejprve kousek vystoupíme podél SV strany směrem k sedlu. Dále po skalách doleva k hraně, po ní několik metrů nahoru a opět traverzem doleva po rampě. Poté držíce se ve směru východní hrany po skalních blocích na vrchol (V+). Na sedlo za L'Isolée vede jedna slaňovací délka 30 m.

Ze sedla držíce se více vpravo skalnato sněhovým terénem vystoupíme na vrchol Mont Blanc du Tacul. Sestup probíhá Normálkou po ledovci severní stěny na chatu Cosmiques.
1. Přístup k Aiguilles du Diable od chaty Torino (V)2. Hrubé schéma přelezu Aiguilles du Diable3. Výlez na Corne du Diable ze sedla Bréche Chaubert4. Výstup na Pointe Chaubert5. Slanění z Pointe Chaubert6. Přechod sedlem Médiane k Pointe Médiane7. Výstup na Pointe Médiane8. Spárami k vrcholu Pointe Médiane9. Slanění z Pointe Médiane10. Výstup na Pointe Carmen11. SZ hřeben na Pointe Carmen12. Žiletková horní pasáž Pointe Carmen
   
13. Slanění z Pointe Carmen14. Slanění z Pointe Carmen15. Výstup na L'Isolée16. Výstup od Aiguilles du Diable na Mont Blanc du Tacul