Hnojník třpytivý (Coprinellus micaceus)
Jedlý Skupina: Hnojníci
Použití: použitelný jen krátce po sběru, lupeny pak nepříjemně černají. Navíc má stejně protivnou vlastnost jako Hnojník inkoustový - den před a dva dny po jeho požití se nedoporučuje pití alkoholu. Tato kombinace totiž vyvolává nevolnosti, zvracení, bolesti hlavy atd. Funguje v podstatě jako antabus podávaný alkoholikům. Proto je tento Hnojník málo sbíraný a využívaný.

Roste: květen - říjen, travnatý terén - louky, pole, zahrady, parky atd.

Znaky: klobouk okrový nebo hnědý, jemně rýhovaný a zároveň jakoby posolený, pokrytý jemnými zrnky. Třeň bílý, lupeny nejprve také bílé, pak černé a kašovité.


Záměna
Hnojník třpytivý Hnojník domácí
Jedlost
Jedlý
Nejedlý
Klobouk Okrový nebo hnědý Bělavý
Pozn. Kromě barvy klobouku, která ovšem může někdy klamat, jsou si oba Hnojníci hodně podobní a rozlišitelní až na úrovni mikroskopických znaků.


Linky