Klouzek slizký (Suillus viscidus)
Jedlý Skupina: Klouzci
Použití: škaredý a proto opomíjený, nicméně všestranně využitelný. Je dobré pokud možno ještě v lese sloupnout slizký klobouk, zachytí se na něm kdeco.

Roste: červen - říjen, jehličnaté a smíšené lesy.

Znaky: může mít více barevných variant. Klobouk většinou šedohnědý, třeň špinavě šedý, rourky šedohnědé. Má prsten nebo jeho zbytky.


Záměna

Díky své škaredosti je prakticky nezaměnitelný za ostatní druhy Klouzků.Linky