Výstupy na Červenou horu (1.333 m)
Mapy.cz
Mapy.cz

Nejsnazším přístupem na Červenou horu je následovat cestu někdějších poutníků k Vřesové studánce z ČH sedla. Tam i zpět ujdeme 7 km s převýšením 320 m. Na celodenní výlet už je možností hodně, můžeme vyjít ze Sedla, Koutů, Filipovic, Bělé, Ramzové i Branné.

1. Z Červenohorského sedla na Ramzovou
  Trasa: Čh sedlo      Vřesová studánka     Kamenné okno     Vozka     Keprník  
Šerák     Obří skály     Ramzová
  Délka: 17 km, Čas: 6:30 hod., Převýšení: 700 m

Trasa vede přes nejpěknější místa Keprnického masivu. Z Červenohorského sedla se vydáme po napříč sjezdovkami směrem k Červené hoře. Stoupání vede po komfortní široké cestě, která se v zimě hodně využívá jako běžkařská trasa. Na rozcestí Bílý sloup se cesta větví. Můžeme se vydat po k vrcholu Červené hory nebo po k Vřesové studánce, kde dříve stávala kaple, pak kostelík i chata. Dnes zde zbyl pouze přístřešek nad studánkou. Tady opustíme a vydáme se po a ke Kamennému oknu na hřebeni. Od něj sestoupíme na sedlo pod Vřesovkou a po pokračujeme k Vozkovi. Stezka vede přes potok a rašeliniště. Následuje prudší, ale nijak dlouhý stoupák ke skalkám na vrcholu.

Od nich sestoupíme k rozcestí Trojmezí a po vystoupáme na Keprník, nejvyšší bod trasy. Z něj už vede příjemné klesání k Šeráku a chatě Jiřího. Na Ramzovou můžeme sestoupit buď klasicky po přes Černavu nebo kolem Obřích skal po a pak po .

Trasa má tu výhodu, že Červenohorské sedlo je ve výšce 1.020 m a proto převýšení není až tak dramatické. Kdo se nebojí stoupání, může využít spojení vlakem do Koutů a na hřeben se pak dostat po nebo po kolem potoka Hučivá Desná.

Čh sedlo, vzadu Červená hora Kaplička nad sedlem Magistrála k Čh sedlu, vzadu Praděd Vřesová studánka, vzadu Vozka Rozcestí pod Červenou horou
Kamenné okno Rašeliniště pod Vozkou Skály na Vozkovi Praděd z Vozky Praděd z Vozky
Stoupání na Keprník Keprník Šerák z Keprníku chata Jiřího na Šeráku Obří skály
Černava Ramzová a Šerák
2. Z Filipovic na Ramzovou
  Trasa: Filipovice      Točník     Kamenné okno     Vozka     Keprník  
Šerák     Obří skály     Ramzová
  Délka: 17.5 km, Čas: 7:30 hod., Převýšení: 1.030 m

Z Filipovic se vydáme po směrem na Šerák. Po dvou kilometrech odbočíme doleva na . Krpál zde tuhne a pokračuje téměř po spádnici až ke skalkám pod Točníkem, odkud je pěkný výhled na Jeseník a okolí. Za skalkami už terén přece jen trochu měkne. Stezka nás dovede až pod Kamenné okno. Odtud pokračujeme na sedlo pod Vřesovkou a po na Vozku.

Sestoupit můžeme buď snáze do Branné nebo atraktivněji přes Keprník, Šerák a Obří skály na Ramzovou. Jako výchozí bod může posloužit i Bělá, délka pak naroste o 2,5 km a převýšení o 130 m.

Krpál k Točníku Skály pod Točníkem, vzadu Jeseník Kamenné okno Skály na Vozkovi
3. Z Koutů do Branné
  Trasa: Kouty      Vřesová studánka     Kamenné okno     Vozka     Branná
  Délka: 22 km, Čas: 8:30 hod., Převýšení: 1.000 m

Z Koutů se vydáme po směrem na Červenou horu. Trasa vede většinou po zpevněné cestě kolem Suché a Šindelné hory a tento úsek není příliš atraktivní. Pro dobrodružnější povahy je zajímavější využít neznačený hřeben přes zmíněné dva vrcholy. Na hlavní hřeben se dostaneme u rozcestí Bílý sloup, odkud už je jen kousek k Vřesové studánce. Kolem Kamenného okna pokračujeme na sedlo Pod Vřesovkou. Z něj se vydáme po k Vozkovi. Stezka vede přes potok a rašeliniště. Následuje prudší, ale nijak dlouhý stoupák ke skalkám na vrcholu.

Pro sestup se nabízí dvě varianty. Na vlak do Branné můžeme sejít buď lesem a pak kamenitou cestou po (9 km) nebo po kolem Josefovských skal a pak přes alojzovská pastviska skrze stádečko nedůvěřivých krav. Ti zdatnější si mohou tuto trasu prodloužit o naučnou stezku Pasák kolem stejnojmenných skal.

Rozcestí Bílý sloup Vřesová studánka Vozka a Keprník z Vřes. studánky Kamenné okno Sedlo Pod Vřesovkou
Vozka Josefovské skály Josefovské skály Pastviny nad Brannou Skály Pasák
Skály Pasák Průchod skalami Skály Pasák
4. Z Filipovic Sněžnou kotlinou a sestup a do Kout (neznačené, zde )
  Trasa: Filipovice     Sněžná kotlina    Červená hora    Šindelná hora    Suchá hora    Kouty
  Délka: 10.5 km, Čas: 6:30 hod., Převýšení: 670 m

Z Filipovic (zastávka Stará pošta) vyšlapeme přímo po sjezdovce až na její horní konec. Odtud už se navigujeme po vlastní ose. Po vrstevnici dojdeme ke Sněžnému potoku, překročíme jej a po hřebínku mezi Sněžným a Divokým potokem pokračujeme několik set metrů. Je zde vyšlapaná pěšina. Poté odbočíme doleva do žlabu Divokého potoka, taky jej překročíme a lesem pokračujeme vzhůru. Krpál stále tuhne, nejprudší je až pod hřebenem, kde už les řídne a mění se v planinu.

Z hřebene se už snadno dostaneme na Červenou horu a z ní na rozcestí Bílý sloup. Odtud se dá pohodlně dojít po na Červenohorské sedlo nebo po do Kout. Zajímavější je ale neznačený hřeben přes Šindelnou a Suchou horu. V horních partiích najdeme vyšlapanou stezku, poté už cesta vede volně po hřebeni až téměř do Kout.

Trasu je vhodnější absolvovat v létě. V zimě je Sněžná kotlina lavinovým svahem, byť díky kleči a lesu pravděpodobnost lavin není velká. Ale hlavně svah je strmý a pokud je na něm sypký sníh, ani sněžnice moc nepomáhají a je to strašná dřina.

Sněžná kotlina Sjezdovka ve Filipovicích U Sněžného potoka Spodek Sněžné kotliny Výstup lesem
Krpál tuhne Vršek Sněžné kotliny Rubačka do prudkého svahu Vršek Sněžné kotliny Hřeben u Kamenného okna
Kamenné okno Rozcestí Červená hora Červená hora Magistrála k Čh sedlu Hřebínek na Šindelnou horu