Výstupy na Lyru (1.099 m)
Mapy.cz
Mapy.cz

Nejsnáze se na Lyru dostaneme ze sedla Kóta. Nejprve po asfaltečce dojdeme na rozcestí s Hraniční cestou a poté průseky vystoupáme na vrchol (). Je to asi 1,5 km a převýšením necelých 100 m. Nejvhodnější a nejatraktivnější trasou je však hřebenovka z Vrbna přes Pytlácké kameny a Žárový vrch se sestupem do Karlovy Studánky.

1. Z Vrbna přes Pytlácké kameny a Žárový vrch (neznačené, zde )
  Trasa: Vrbno     Zámecká hora    Pytlácké kameny    Žárový vrch    Lyra    Rolandův kámen  
Karlova Strudánka
  Délka: 11 km, Čas: 4:30 hod., Převýšení: 730 m

Z Vrbna se vydáme po silnici směrem na Videlské sedlo. Asi po 300 m odbočíme doleva na asfaltečku a lesní cestou s místním značením vystoupáme na Zámeckou horu. Najdeme zde stavbu, honosně označovanou jako Vyhlídková věž, ve skutečnosti větší židli. Po místní stezce dojdeme až k rozcestí Zámecká hora. Zde ji opustíme a pokračujeme přímo průsekem na Pytlácké kameny (zvanou též Plošina) se skalami na vrcholu.

V linii hřebene pokračujeme přes vedlejší SV (1.043 m) až na hlavní vrchol Žárového vrchu. Za skalek je pěkný výhled. Vyšlapanou cestou se dostaneme na rozcestí pěti cest se Sedlovou boudou. Odtud průsekem vystoupáme na Lyru. Sestoupit můžeme buď k sedlu Kóta nebo opět průsekem na východ přes asfaltovou Hraniční cestu na nepojmenovanou zpevněnou cestu. Po ní dojdeme až k Rolandově kameni, skále s vyhlídkou. Modře značená místní stezka nás pak dovede do Karlovy Studánky.

Výlet si můžeme prodloužit výstupem přes Ostrý vrch na Praděd nebo na Ovčárnu.

Zámecká hora Větší židle na Zámecké hoře Na Pytláckých kamenech Skalní město na Pytl. kamenech Na Žárovém vrchu
Výhled ze Žárového vrchu Žárový vrch z Lyry se Sedlovou chatou Na Lyře Rolandův kámen