Výstupy na Orlík (1.204 m)
Mapy.cz
Mapy.cz

Orlík je odlehlou horou vzdálenou od silnic a civilizačních center. Na vrchol nevede značka, musíme využít pěšin a průseků. Pravděpodobně nejhezčí trasa spojuje výstupy na Loupežníka, Pytláka, Medvědí vrch a Orlík, ale i okruh z Rejvízu přes Kazatelny a Koberštejn je atraktivní.

1. Z Vrbna přes Loupežníka, Pytláka a Medvědí vrch (neznačené, zde )
  Trasa: Vrbno     Loupežník    Pytlák    Jánská chata    Medvědí vrch    Orlík  
Tetřeví chata     Pásmo Orlíka     Kamzičí skála     Vrbno
  Délka: 22 km, Čas: 8:00 hod., Převýšení: 850 m

Většina trasy je neznačená a je dobré si přibalit mobil a Mapy.cz. Z Vrbna se vydáme přes místní předprcinu Železná na sever po zpevněné a potom už lesní cestě. Přejdeme asfaltečku zvanou Nová cesta a lesními svahy pokračujeme stále po pěšině až pod vrcholky Loupežník a Pytlák. Jsou skalnaté a dají se snadno navštívit. Z Pytláka je i výhled a nejdeme tu polorozpadlý dřevený přístřešek. Odtud už je jen kousek k Jánské chatě.

Od chaty vede malebná lesní cesta po hřebeni k Medvědímu vrchu. Na JV předvrcholu jsou menší skalky s pěkným výhledem. Na samotném vrcholu pak stojí socha medvěda s celou družinou jeho plyšových kolegů. Průsekem pokračujeme do sedla pod Orlíkem a kolem Heřmanovické chaty na Orlík, kde najdeme na planině pouze vrcholovou ceduli. Průsekem projdeme ještě dál a ve vhodném místě odbočíme doleva k Tetřeví chatě. Odtud sejdeme na rozcestí se .

Druhou část trasy už absolvujeme po značených cestách. Po dojdeme k rozcestí Pásmo Orlíku, odbočíme doleva a po dojdeme až do Vrbna. Skoro celý tento úsek bohužel vede po asfaltečce zvané Solná cesta. Za zmínku stojí lovecká Solná bouda a Kamzičí skála s křížkem hned u cesty, ze které je pěkný výhled.

Výlet si můžeme zkrátit sestupem z Medvědího vrchu rovnou na Solnou cestu, vede k ní pěšina.

Skalky na Pytlákovi Ruinopřístřešek pod Pytlákem Výhled na Malé loučky Jánská chata Pěšina lesem
Skalky u cesty JV předvrchol Medvědího vrchu Vrchol Medvědího vrchu Průsek z Medvědího vrchu Heřmanovická chata
Na Orlíku Průsek z Orlíku Tetřeví chata Solná bouda Kamzičí skála
2. Z Rejvízu přes Kazatelny a Koberštejn (úsek přes Orlík neznačený, zde )
  Trasa: Rejvíz      Kazatelny     Ruský hřbitov    Tetřeví chata    Orlík     Koberštejn  
Lurdská jeskyně     Rejvíz
  Délka: 20 km, Čas: 7:00 hod., Převýšení: 650 m

Z Rejvízu se vydáme po směrem na Videlské sedlo. Po čase se napojíme na asfaltovou Jestřábskou silnici. Asi po kilometru z ní značka opět odbočí do lesa a dojdeme k zajímavé osamocené skále Kazatelny, která stojí vlevo od cesty. Dá se na ni vylézt, dolů už je to trochu horší. Značenou trasou pokračujeme až k Ruskému hřbitovu, kde jsou pohřbeni ukrajinští vojáci, kteří byli zajati během 2. světové války a umřeli při nucených pracech pro Říši poblíž dnešní lovecké Opavské chaty.

Po pokračujeme až na rozcestí Kristovo loučení. Zde značku opustíme a odbočíme doleva k Tetřeví chatě. Za ní vedou pěšiny doprava k hřebeni. Některou z nich využijeme a dostaneme se až k lesnímu průseku vedoucímu na vrchol Orlíku. Z něj opět sestoupíme k Tetřeví chatě a po lesních cestách dojdeme na rozcestí Jelení cesta se . Odtud už je zbytek cesty na Rejvíz značený. Nicméně na předchozí úsek je dobré si přibalit mobil a Mapy.cz.

Z rozcestí Jelení cesta už je to kousek na Zámecký vrch a zříceninu Koberštejn s charismatickou věží. Ještě před Zámeckým vrchem můžeme navštívit dvojici skalních věží Korálek a Lesní muž. Z Koberštejna sestoupíme na a po ní dojdeme k rozcestí Starý Rejvíz. Necelého půl kilometru odtud můžeme navštívit poutní místo Lurdská jeskyně ve skalách. Na Rejvíz potom dojdeme po .

Kazatelny Kazatelny Ruský hřbitov Tetřeví chata Mýtina na Orlíku
Cedule na vrcholu Skalní věž Korálky Skalní věž Lesní muž Zřícenina hradu Koberštejn Hradní věž
Poutní místo Lurdská jeskyně Oltář a P. Maria Moc se chudák nepovedla
3. Z Drakova přes Rovný vrch a Starou horu (neznačené, zde )
  Trasa: Drakov     zřícenina Drakov    Rovný vrch    Stará hora    Orlík    Medvědí cesta  
hřeben Velká seč    Drakov
  Délka: 12 km, Čas: 5:00 hod., Převýšení: 600 m

Z východu míří k Orlíku dva hřebeny vhodné pro výstup - přes Rovný vrch a Velká seč. Z parkoviště Drakov, oblíbeného mezi houbaři, se vydáme kousek po asfaltce po . U první zatáčky odbočíme doprava k potoku Černá Opava. Překročíme jej po velkých kamenech a stezkou se vydáme podél potoka. Jsou tu skalky a na té druhé prý kdysi stával hrad Drakov. Dnes už z něj bohužel nezbylo nic. Za bývalou zříceninou přejdeme potok po dřevěném mostku a dojdeme k věži bývalé Lorenzovy huti, která prochází rekonstrukcí (2023).

Po asfaltce se pak vrátíme zpět až k úpatí hřebene na Rovný vrch. Je tu viditelný průsek, kterým se dá pokračovat pohodlně nahoru. Na Rovném vrchu najdeme skalku.

V linii hřebene pokračujeme dále až na zpevněnou Devítkovou cestu. Lemují ji kamenná pole. Vydáme se po ní doprava a asi po 300 metrech ve vhodném místě odbočíme opět doprava do svahu. Přes kamenná pole se dostaneme na vrchol Staré hory. Odtud už vede k Orlíku malebná pěšina po hřebeni.

Z Orlíku odbočíme doleva a průsekem dojdeme na Medvědí cestu k posedu. Cestu přejdeme a ještě stále po stezce pokračujeme po hřebeni dolů. Mineme mohutný masiv skal, přejdeme Osmičkovou a Ruskou cestu (pod ní je opět pěkná skála) a držíce se stále v linii hřebene, sejdeme na zpevněnou cestu U Školky. Po ní už doprava snadno dojdeme zpět na parkoviště Drakov.

Parkoviště Drakov Bývalá zřícenina hradu Lorenzova huť Skalka na Rovném vrchu Kamenná pole pod Starou horou
Medvědí vrch ze Staré hory Cestička po hřebeni Průsek na Orlík Planina na Orlíku Cedule na Orlíku
Průsek k Medvědí cestě Mohutný masiv nad Osmičkovou cestou Hřeben Velká seč Houbový hřebínek Výhled k Zámeckému pahorku