Prostredný chrbát (I+)
Mapa
Prostredný chrbát na Kôprovský štít je méně známý a zřídka lezený hřeben. Poskytuje krásné výhledy na odlehlá Temnosmrečinská plesa a na polskou stranu Tater. Obtížnostně je poměrně snadný (I-II). Na rozdíl od vedlejší Nefcerky (Hrubô), kde má jméno každý větší šutr, nenajdeme na Prostrednom chrbátu jediný pojmenovaný vrchol.


1. Prostredný chrbát uprostřed od sedla Závory


2. Trasa výstupu Prostredným chrbátom
Přístup na hřeben je problematický. K Nižnému Temnosmrečinskému plesu dojdeme po značce Kôprovou dolinou z Troch Studničiek. Následuje obchvat plesa doprava a prodírání se klečí. Jsou zde patrné náznaky pěšiny, ale často jen sporadické. Překročíme potok a další klečí se dostaneme k už schůdnějšímu šutrovisku. Jím se dostaneme až pod travnatý žlab, který vede na hřeben. Tento žlab je potřeba vyhoblit až nahoru, většinou po čtyřech. Je totiž dost strmý.3. Travnatý žlab od plesa, kterým se dostaneme na hřeben4. Kličkování klečovisky u plesa5. Strmá trávoviska

Na hřebeni už následuje schůdnější terén. Celá spodní část je chodecká, v horních pasážích už terén skalnatí. V jeden moment se do cesty postaví i strmá skalní věž, která vyžaduje lezeckou techniku. Nahoře má tatranský slaňák - dvě staré obhozené smyce. Věž se dá omastit zprava nepříjemně lámavými a strmými skalkami.6. Traviny a skalky na úvod hřebene7. Spodní část hřebene8. Čím výše, tím více skal

Věží a věžiček je tu hodně, ale terén nikdy netuhne nad obtížnost I-II. Závěr hřebene je ostřejší, ale stále bez problémů lezitelný. Kôprovský štít se zdánlivě nepřibližuje, nicméně identifikujeme jej snadno podle hemžících se turistů.9. Občas tužší plotna10. Horní partie11. Prostredný chrbát z horních pasáží12. Závěrečný hřebínek se přiostřuje (pohled od Kôprovského štítu)

Z Kôprovského štítu sestoupíme nejprve po a pak po do Hlinskej doliny a odtud zpět do Troch Studničiek.


Prostredný chrbát je dlouhý a věžiček zdánlivě neubývá. Nepříjemný je i nástup a také sestup se hodně vleče. Pokud si ale chcete vychutnat neobvyklou trasu a samotu v horách v relativně bezpečném terénu, pak je to ideální volba.