Výstupy na Kačaciu vežu (2.197 m)
Mapa1. Žlab na Pustú lávku2. Výstupy na Kačaciu vežu3. Nástup z Pustej lávky na Dolní lávku


1. Přes Pustú lávku západními svahy Obtížnost:   II+ 

Z Lysej Polany se vydáme po směr Prielom. Mineme horolezecké táborisko a vystoupíme na výraznou terasu, odkud už je vidět Kačacia veža a Ganek. V místě, kde cesta přechází potok, značku opustíme a tenkou pěšinou se vydáme doprava k Zelenému plesu. Pleso obejdeme zprava a nekonečným žlabem vystoupáme na sedlo Pustá lávka. V horních pasážích žlabu je dobré přejít doprava na strmé trávníky, ale ani to není bůhvíjaká výhra (foto 1).

Na Pustej lávke přejdeme na stranu Ťažkej doliny a nastoupíme na Dolní lávku sporadicky značenou mužiky (foto 3). Ta nás poměrně pohodlně dovede do poloviny masivu, jenže tam skončí. Zde je třeba vylézt asi 30 m mírně doprava na Horní lávku, která ovšem zespodu není vidět. Úsek je tak za II-III UIAA a bez mužiků. Na Horní lávce pokračujeme už podle mužiků na sedlo za Kačaciou vežou. Ještě pod ním odbočíme doleva do svahů Kačacej veže a už lehčeji dorazíme na vrchol.

Tato trasa kopíruje sestupovku horolezců z Galerie Ganku, tudíž i sestup z Kačacej veže probíhá stejnou cestou.

2. Varianta žlabem Obtížnost:   II+ 

Na konci Dolní lávky nepřelézáme mírně doprava na Horní, ale žlabem doleva přímo na hřeben. Žlab je dost výrazný a je z konce lávky dobře vidět. Po hřebeni potom ne úplně snadným terénem na vrchol. Tato varianta je o něco obtížnější než předchozí.