Výstupy na Koziu Stráž (2.235 m)
Mapa1. Schéma výstupu přes Železnú kotlinu2. Kozia Stráž zpod Západného Železného štítu3. Vrchol Koziej stráže se dvěma variantami výstupu4. Varianta obchvatem kolem vrcholu


1. Z Železnej kotliny Obtížnost:   CH+ 

U Popradského plesa zabočíme kolem cedule 'Zákaz vstupu' do Zlomiskovej doliny. Jí přes dvě terasy až k Ľadovému plesu. Pleso obejdeme zleva a obchvatem zprava kolem masivu Koziej Stráže dojdeme do Železnej kotliny. Odtud doprava šutrovitým terénem k dobře viditelnému vrcholu Koziej Stráže. Těžší místo je až vlastní vrcholek. Je možno na něj vylézt přímo nebo obchvatem přes sedélko blízko vrcholu. Obě varianty jsou zhruba stejně náročné, ta první je zajímavější.