Výstupy na Zlomiskovú vežu (2.131 m)
Mapa1. Zlomisková veža ze Zlomiskovej doliny2. Travnato-skalnatý žlab3. Trávoviska ve vrchní části žlabu4. Po plotnách vlevo nebo žlábkem vpravo na vrchol5. Žlábek do Zlomiskovej bránky z Kotliny pod Dračím sedlom (z východu)6. Zlomisková veža od Zlomiskovej bránky


1. Ze Zlomiskovej doliny přímo Obtížnost:   I+ 

Ze Štrbského plesa dojdeme po k Popradskému plesu. Odtud ještě kousek po směr Ostrva a u cedule 'Zákaz vstupu' zabočíme doleva na úzkou stezku džunglí do Zlomiskové doliny. Po vyšlapané stezce překročíme práh první terasy až pod spádnici ze Zlomiskovej veže.

Zde ze stezky odbočíme doleva a šutrovisky a trávovisky dojdeme až pod Zlomiskovú vežu (foto 1). K vrcholu se táhne výrazný a strmý travnatý žlab. Jím nahoru (foto 2). Ve spodní pasáži je pouze jedno nepříjemné místo při přelézání skalky přetínající žlab trhlinou vlevo. Trávoviska nás vyvedou až pod vrcholové skalisko, které je možno přelézt buď zleva plotnami nebo snadněji zprava kamenitým žlábkem (foto 4).

2. Z Kotliny pod Dračím sedlom (z východu) Obtížnost:   I+ 

Další a zřejmě o něco schůdnější alternativou je obejít Zlomiskovou vežu Zlomiskovou dolinou až k východním svahům. Ze Zlomiskovej bránky (sedélka severně od Zlom. veže) jimi spadá strmý a protivný žlab. Jím nahoru a odtud ne úplně lehce po skalách na vrchol Zlomiskovej veže (foto 6).

3. Z Dračej dolinky (ze západu) Obtížnost:   I+ 

Výňatek z průvodce ANDRÁŠI Július - Vysoké Tatry, 1981

Ze Zlomiskovej doliny pokračujeme do Dračí dolinky za Zlomiskovou vežu k širokému, sutinami vyplněnému žlabu a jím nahoru až k rozdvojení, tam pravou větví, travnatým žlabem a jím krátce nahoru. Potom doleva přes lámavou trhlinu na sedélko v severním hřebeni. Ze sedélka obcházíme krátký, ale strmý výšvih v hřebeni po travnaté lávce a přes stěnku vlevo zpět na hřeben. Dále vlevo od hřebene v trhlině nahoru a přes skalní bloky na vrchol.