Malý Ľadový štít (39 fotek)
MĽŠ (v popředí) ze Žltej veže MĽŠ zo Širokej veže MĽŠ od Modrého plesa Ľadové štíty z Pyšného štítu Široká veža a Ľadové štíty z Prostredného hrotu
MĽŠ ze sedla Za Prostredným Ľadové štíty z Pyšného štítu MĽŠ (vlevo) od Téryho chaty MĽŠ (vlevo) od Téryho chaty Ľadové štíty (vlevo vzadu) z Gerlachu
MĽŠ z Malej Studenej doliny Ľadové štíty z Lomničáku Ľadové štíty z Kolového štítu Ľadové štíty ze Svišťového štítu MĽŠ ze Širokej veže
MĽŠ (uprostřed) ze Slavkovského štítu MĽŠ (druhý zleva) ze srázů Javor. štítu MĽŠ (v popředí) z Javorového sedla MĽŠ ze Širokej veže MĽŠ a Baranie rohy ze Širokej veže
MĽŠ ze Sedielka Vrchol MĽŠ (vlevo) Ľadové štíty z Divej veže Ľadové štíty z Divej veže MLŠ zo Širokej veže
MLŠ z Ostrého štítu MLŠ od Ostrého štítu MLŠ (uprostřed) od Téryho chaty MLŠ ze Sokoliej veže MĽŠ ze Sedielka
MĽŠ z hřebene na Ľadový štít MĽŠ z hřebene na Ľadový štít MĽŠ a Ľadový štít MĽŠ a Ľadový štít z Pyšnej drobotiny Ľadové štíty z Lomnického štítu
Ľadové štíty z hrebeňa Javor. veží Ľadové štíty a Široká veža Ľadové štíty ze Suchého hrebeňa MĽŠ z hřebene na Širokú vežu