Malý Kežmarský štít (17 fotek)
MKŠ z Kežmarskej kopy MKŠ (hrb vpravo) od Vežkej Svišovky MKŠ (hrb vpravo) od Vežkej Svišovky MKŠ (vpravo) od Tatranskej Kotliny MKŠ (vpravo) od Tatranskej Kotliny
MKŠ (vlevo) z Pyšného štítu MKŠ (vlevo) z Baraních rohov Severní stěna Severní stěna MKŠ (vlevo) z cesty na Zelené pleso
MKŠ z cesty na Jahňací štít MKŠ od Trojrohého plesa Vrchol MKŠ (vpravo) z doliny Kežm. Bielej vody MKŠ od Brnčálky
MKŠ z Čierneho štítu MKŠ od Vežkej Svišovky