Spišský štít a Pyšná drobotina (29 fotek)
SŠ, Pyšná drobotina, Pyšné štíty z Prostredného hrotu Baranie rohy, SŠ od Prostredného Hrotu Pyšná drobotina, Pyšné štíty od Prostredného Hrotu Baranie rohy, SŠ od Slavkovského štítu Pyšná drobotina, Lomnický štít z Priečneho sedla
Pyšná drobotina ze Slavkovského štítu Baranie rohy, SŠ od Téryho chaty SŠ (zcela vpravo) ze Slavkovského štítu Pyšná drobotina (vzadu) ze Slavkovského štítu SŠ (vpravo) a Pyšná drobotina z Javorovej veže
SŠ (vpravo) z Baraních rohov SŠ (vzadu) z Kolového štítu SŠ (vlevo) a Baranie rohy z vedlejšího vrcholu SŠ (druhý zleva) z doliny pod Sedielkom Spišská Ihla od SŠ
Spišská Ihla od Ovčiarskej veže Ovčiarska veža ze Spišského štítu SŠ vlevo a Pyšná drobotina Baranie rohy a Spišský štít Ovčiarska veža od Spišskej ihly
SŠ (v popředí) z Ovčiarskej veže Veterný štít Supia veža Strapatá veža Supia veža (v popředí)
Strapatá veža Strapatá veža z Malej Laštovičiej štr. Strapatá veža od Malého Pyšného štítu SŠ (více vpravo) od Čierneho štítu