Bradavica (65 fotek)
B z Krčmárova žlabu B z Velickej doliny B ze Zadného Gerlachu B od dedinky Batizovce B (vpravo v popředí) z Gerlachu
B z Veľkej Studenej doliny B z Veľkej Studenej doliny B zpod Prielomu B z Východnej Vysokej B (vpravo) z Východnej Vysokej
B ze Svišťového štítu B ze Svišťového štítu B (vpravo) z Východnej Vysokej B z Veľkej Studenej doliny B ze Slavkovského štítu
Kvetnicový žlab Kvetnicový žlab Kvetnicový žlab Pod Opálovou vežou SV vrchol
Masiv B z Veľkej Studenej doliny Sestup do Kvetnicového sedla od Rohatej veže Kvetnicové sedlo SV vrchol JZ vrchol, vpravo bradavka na Bradavici
SV vrchol V Kvetnicovom žlabe B z Opálového sedla B a Rohatá veža z Opálového sedla B z Velickej doliny
Slavkovský štít a B z Východnej Vysokej B (uprostřed) z Vých. Slavkovskej veže B (uprostřed) z Prostr. Slavkovskej veže Skrinicové veže a B ze Záp. Slavk. veže B (nejvyšší) z Dvojitej Veže
Vrchol z Rohatej veže Jitro nad Bradavicou (Velická dolina) B (nejvyšší) od Litvorového štítu B (nejvyšší) z Východnej Vysokej B z Velickej doliny
B (uprostřed) nad Zbojnickou chatou Vých. Slavk. veža vlevo, B vpravo B z Dvojitej veže B z Veľkej Granátovej veže B a Rohatá veža
Vrchol B z Rohatej veže B z Kupole B z Weszterova štítu Bradavica azurová SV vrchol z výstupu na JZ
JZ vrchol SV vrchol Fantaskní kříž Slavkovský štít a SV vrchol Gerlach a JZ vrchol
JZ vrchol JZ vrchol z Kvetnicového sedla B z Kvetnicového žlabu B za Ľadovým plesom Rohatá veža a B
B ze Západnej Slavk. veže Gerlach a B Hrebeň Slavkovských veží a B B a Gerlach B z Velického žlabu