Východný Mengusovský štít (29 fotek)
VMŠ (uprostřed) od Veľ. Hincova plesa VMŠ (uprostřed) od Veľ. Hincova plesa VMŠ (druhý zleva) z Kôprovského štítu VMŠ (druhý zprava) od Veľ. Hincova plesa VMŠ (druhý zprava) od Satana
VMŠ (druhý zprava) od Veľ. Hincova plesa VMŠ z polské Kazalnice VMŠ (s mohutným hřbetem) z Rysů VMŠ (vlevo) od Morskieho Oka VMŠ (vlevo) z Mlynára
VMŠ (vlevo) z Malých Rysů Výstup na VMŠ od Veľ. Hincova plesa Vrchol VMŠ (druhý zprava) ze Satana Mengusovské štíty zpod Veľ. Žabieho štítu
Mengusovské štíty (vpravo) z Veľ. Žabieho štítu Mengusovské štíty z Mengusovskej doliny Mengusovské sedlo se skalním Chlapíkom VMŠ zpod Prostredného Mengus. štítu VMŠ (v popředí) z Hincovej veže
VMŠ (druhý zprava) od Kôprovskej veže VMŠ (druhý zprava) od Hlinskej veže VMŠ zpod Morskieho oka VMŠ (vlevo) od Morskieho oka VMŠ (vlevo) od Czarneho Stawu
VMŠ (uprostřed) z Vyšného Bielov. sedla VMŠ (uprostřed) od Veľ. Hincova plesa VMŠ (vpravo) od Veľ. Hincova plesa VMŠ (třetí zleva) z Kôprovského štítu