Svišový štít (27 fotek)
SŠ z Bradavice SŠ z Východnej Vysokej SŠ z Gerlachu SŠ od Javorových štítů SŠ z Malého Závratu
SŠ (vpravo) od Zbojnickej chaty SŠ od Zbojnickej chaty SŠ (vlevo) od Slavkovského štítu SŠ (vpravo) z Vežkej Studenej doliny SŠ od ažkého plesa
SŠ z Divej kotliny Na vrcholu Vrchol SŠ z Prielomu SŠ (vpravo) ze Záp. Slavk. veže
SŠ z Východnej Vysokej SŠ z Divej veže SŠ ze začátku JV hřebene Skalní výšvih na JV hřebeni Vrcholový hřebínek
SŠ ze Svišového sedla SŠ z Kupole SŠ od Bradavice SŠ z Hranatej veže SŠ z Rovienkovej veže
SŠ (vlevo) z hrebeňa Javor. veží SŠ zpod Morského oka