Veľký Žabí štít (27 fotek)
VŽŠ od Malých Rysů VŽŠ z Malých Rysů VŽŠ od Vyšného Bielovodského žabieho plesa VŽŠ (vpravo) od Mlynára VŽŠ nad Bielovodskou dolinou
VŽŠ (druhý zleva v popředí) z polské Kazalnice VŽŠ (uprostřed) od Litvorového plesa VŽŠ (vlevo) od Litvorového plesa VŽŠ (vzadu uprostřed) zpod Prielomu VŽŠ (ve stínu)
VŽŠ z Bielovodskej doliny VŽŠ z Ťažkej doliny VŽŠ (v pozadí vpravo) z Ťažkej doliny VŽŠ od Vyšného Bielovodského žabieho plesa VŽŠ z prahu Žabiej Bielovodskej doliny
VŽŠ od Nižného Bielovodského žabieho plesa Vrcholové partie VŽŠ VŽŠ (vlevo) z Vyšného Bielovodského sedla Výstup na VŽŠ (vlevo) z Vyšného Bielovodského sedla VŽŠ (pod Malými Rysmi) z Hincovej veže
VŽŠ od Nižného Bielovodského žabieho plesa VŽŠ ze svahů Mlynára VŽŠ (ostruha uprostřed) od Prostredného Mlynára VŽŠ (uprostřed) od Mlynára VŽŠ od Ťažkej veže
VŽŠ (osvětlený v popředí) z Malých Rysov VŽŠ od Nižného Bielovodského žabieho plesa