Veľká Dračia hlava (35 fotek)
VDH od Dračieho sedla VDH od Dračieho sedla Velká DH z kotlinky Pod Dračím sedlom Malá a Velká DH z kotlinky Pod Dračím sedlom VDH (dole vlevo) z výstupu na Vysokou
VDH z Dračieho sedla Zlomisková veža a Dračie hlavy (vpravo) ze Zlomiskovej doliny VDH z Dračieho sedla VDH od Dračieho sedla VDH od Dračieho sedla
Dračie hlavy od Dračieho sedla VDH z Dračej dolinky Zlomisková veža, DH a Vysoká ze Zlomisk. doliny VDH od Dračieho sedla VDH od Dračieho sedla
Dračí chrbát od Zlomiskovej veže Dračí chrbát od Zlomiskovej veže Na Dračím chrbátu Malá Dračia hlava Na Malej Dračej hlave
VDH (v popředí) a Vysoká Malá Dračia hlava VDH od Malej Dračej hlavy Malá DH a šupiny z VDH Dračí chrbát z VDH
VDH z Dračieho sedla VDH z Dračieho sedla VDH z Dračieho sedla VDH z Dračieho sedla Dračí chrbát z Dračieho sedla
Dračí chrbát z Dračieho sedla MDH a VDH ze Zlomiskovej doliny VDH od Vysokej VDH od Vysokej VDH od Vysokej