Jahňací štít (32 fotek)
JŠ od Veľké Svišťovky JŠ od Kežmarské kopy Východní svah zpod Kopského sedla Východní svah zpod Kopského sedla Východní svah od Kopského sedla
JŠ a Kolový štít ze Široké Kolový štít a JŠ z Belianských Tater JŠ (vpravo) z doliny Kežmar. Bielej vody Kozí štít a JŠ z Belianských Tater JŠ z Bielovodské doliny
JŠ z Kolového štítu JŠ z Kežmarského štítu Kolový štít, JŠ z Lomnického štítu Jižní stěna JŠ z Belasé veže
JŠ (uprostřed) z Medených lávok Jižní stěna JŠ (vpravo) z Kolového štítu JŠ (uprostřed) z Belianských Tatier JŠ zpod Vyšného Kopského sedla
JŠ zpod Predného Kopského sedla JŠ z Kozieho štítu JŠ zpod Kozieho štítu JŠ zpod Kopského sedla JŠ zpod Kopského sedla
Jahňačí hrebeň z Kopského sedla Traverz Jehněte severními svahy JŠ z hřebene ke Kolovému štítu JŠ z Jastrabího sedla JŠ z Karbunkulového hrebeňa
JŠ z Belasej veže JŠ (vpravo) z Veľkej Svišťovky