Mlynár (40 fotek)
Mlynár z Bielovodskej doliny Mlynár z Malých Rysů Mlynár (vpravo) od Litvorového plesa Mlynár z Kačacej Doliny Mlynár z Bielovodskej doliny
Mlynár (vpravo) od Litvorového plesa Mlynár z Bielovodskej doliny Mlynár z Bielovodskej doliny Mlynár z Kačacej doliny Malá Mlynárova Kopa
Bielovodská veža Bielovodská veža Mlynár ze Svišťovej doliny Mlynár z Gankovy štrbiny Mlynár z prahu Kačacej doliny
Mlynár z Velického štítu Mlynár (vlevo) z Bielovodskej doliny Mlynár z Bielovodskej doliny Bielovodská veža Srázy Bielovodskej veže
Mlynár ze Zlobivej Mlynár z Vyšného Bielovodského sedla Mlynár zpod Veľkého Žabieho štítu Mlynár (uprostřed) z Veľkého Žabieho štítu Ganek a Mlynár z Rumanova štítu
Mlynár (uprostřed) z Rumanova štítu Mlynár ze Snežnej kopy Vrchol Mlynára ze sestupu do Ťažkej doliny Mlynár od Žabieho štítu Mlynár (uprostřed) z Hrubej veže
Mlynár ze Svišťovej doliny Mlynár ze Svišťovej doliny Mlynár od Galerie Ganku Mlynár od Kačacej veže Mlynár z Vyšného Bielov. sedla
Mlynár od Ťažkej veže Mlynár od Ťažkej veže Mlynár od Snežných kop Mlynár z Kačacej doliny Mlynár z Malého Žabieho štítu