Veľká Svišťovka (10 fotek)
VS od Veľkého Bieleho plesa VS od Kežmarskej kopy VS od Kežmarskej kopy VS z magistrály ze Skalnatého plesa VS od Tatranskej Lomnice
VS od Gerlachova VS (vzadu uprostřed) z Jahňacieho štítu VS z Malej Zmrzlej doliny VS z magistrály ze Skalnatého plesa VS od Huncovského štítu