Koœcielec (32 fotek)
Koœcielec a Œwinica ze severu Koœcielec od plesa Czarny Staw Gšsienicowy Koœcielce ze západu Koœcielec z Gšsienicowej doliny Koœcielec od plesa Czarny Staw Gšsienicowy
Severní hřbet Koœcielce Výstupový hřbet vlevo Koœcielec ze sedla Koœcielcowa Przełęcz Koœcielce ze západu Zadni Koœcielec a Koœcielec z východu
Koœcielec a Zadni Koœcielec Severní hřbet Koœcielce Koœcielec a Œwinica Východní strana Koœcielcov Koœcielec a Zadni Koœcielec
Koœcielec a Œwinica Severní strana Koœcielca Koœcielec od plesa Czarny Staw Gšsienicowy Koœcielec ze severu Koœcielec a Zadni Koœcielec
Koœcielec a Œwinica Výstupový hřbet Koœcielec a Œwinica Východní stěny Koœcielcov Koœcielec ze Zadneho Koœcielca
Koœcielec od plesa Czarny Staw Gšsienicowy Koœcielec od sedla Karb Koœcielec od sedla Karb Koœcielec ze Zielonej Gasienicowej doliny Koœcielec ze Zielonej Gasienicowej doliny
Koœcielec a Swinica ze Zielonej Gasienicowej doliny Koœcielec ze Zielonej Gasienicowej doliny