Koœcielec (25 fotek)
Koœcielec a Œwinica ze severu Koœcielec od plesa Czarny Staw Gšsienicowy Koœcielce ze západu Koœcielec z Gšsienicowej doliny Koœcielec od plesa Czarny Staw Gšsienicowy
Severní hřbet Koœcielce Výstupový hřbet vlevo Koœcielec ze sedla Koœcielcowa Przełęcz Koœcielce ze západu Zadni Koœcielec a Koœcielec z východu
Koœcielec a Zadni Koœcielec Severní hřbet Koœcielce Koœcielec a Œwinica Východní strana Koœcielcov Koœcielec a Zadni Koœcielec
Koœcielec a Œwinica Severní strana Koœcielca Koœcielec od plesa Czarny Staw Gšsienicowy Koœcielec ze severu Koœcielec a Zadni Koœcielec
Koœcielec a Œwinica Výstupový hřbet Koœcielec a Œwinica Východní stěny Koœcielcov Koœcielec ze Zadneho Koœcielca