Wielki Woloszyn (24 fotek)
Mały a Wielki Wołoszyn Hűeben Wołoszynù od Lysej PoŸany Sedlo Krzyżne, Wielki a Poœredni Wołoszyn Hűebeny Wołoszynù a Koszystej Sedlo Krzyżne, Mały a Poœredni Wołoszyn
Buczynowe Turnie a Wołoszyny Hűeben Wołoszynù Wołoszyny z doliny Roztoki Waksmundzka dolina, hűebeny Wołoszynù a Koszystej Buczynowe Turnie a Wołoszyny
Hűebeny Wołoszynù a Koszystej Buczynowe Turnie a Wołoszyny Sedlo Krzyżne, Mały a Wielki Wołoszyn Wołoszyny z doliny Roztoki Hűebeny Wołoszynù a Koszystej
Vìž u Wołoszynù Skrajny (vlevo) a Poœredni Wołoszyn (vpravo) Skrajny Wołoszyn Buczynowe Turnie a Wielki Wołoszyn Hűeben Wołoszynù
Poœredni a Wielki Wołoszyn ze Skrajneho Hűebeny Wołoszynù a Koszystej Buczynowe Turnie a Wołoszyny Granaty a Woloszyny z Miedziane