Wielki Wołoszyn  2.155 m

Masiv Wołoszynů odděluje Waksmundzkou dolinu od doliny Roztoki. Začíná za sedlem Krzyżne a na sever z něj vybíhá další rameno Wielkej Koszystej (2193 m). Má 4 rozeznatelné vrcholy:

Wielki Wołoszyn (2155 m)
Mały Wołoszyn (2144 m)
Pośredni Wołoszyn (2117 m)
Skrajny Wołoszyn (2092 m)

Wołoszyńy jsou rejdištěm kamzíků, svišťů i medvědů, kteří mají na svazích své jeskyňky pro přezimování. Masiv není turisticky přístupný, právě z důvodů rezervace a ochrany přírody. Ale vede přes něj stezka. Značená trasa začíná až od sedla Krzyżne, jedná se o známou Orlu Perć. Ta kdysi pokračovala i přes Wołoszyn, ale už v r. 1932 byl tento úsek ze zmíněných důvodů uzavřený.

První zmínku o hřebeni najdeme v literatuře v r. 1807 a už zde je použitý název Volossin. Doložený prvovýstup pochází z r. 1867, ale už předtím na vrcholu pravděpodobně stáli lovci a pastevci. Ve východních svazích se nachází dvě jeskyně - Niżnia Wołoszyńska a Wyżnia Wołoszyńska.


Prvovýstupy:
16.8.1867 (letní) -  Eugeniusz Janota, Maksymilian Nowicki, vůdce Maciej Sieczek
25.1.1908 (zimní) -  Mieczysław Karłowicz, Roman Kordys
Prominence: 43 m Key col: Krzyżne Parent: Mała Buczynowa Turnia
Izolace: 0,4 km Parent: Mała Buczynowa Turnia
GPS: 49°13'42''N   20°03'00''E
slovensky: Vološin německy: Wolossyn
1. Masiv Wołoszynů ze Świstowej Czuby   J2. Waksmundzka dolina s hřebeny Wołoszynů a Wielkej Koszystej   SV3. Skrajny a Pośredni Wołoszyn od sedla Krzyżne   Z4. Wielki Wołoszyn z doliny Roztoki   J5. Hřeben Wołoszynů od Lysej Poľany   SV6. Pośredni a Wielki Wołoszyn ze Skrajneho   SV7. Skrajny Wołoszyn od Pośrednieho   JZ
Spřízněné štíty