Výstupy na Wielki Wołoszyn (2.155 m)
Mapa1. Sedlo Krzyżne a začátek hřebene Wołoszynů2. Pośredni a Wielki Wołoszyn ze Skrajneho3. Skrajny a Pośredni Wołoszyn od sedla Krzyżne4. Skrajny Wołoszyn od Pośrednieho


1. Ze sedla Krzyżne Obtížnost:   CH+ 

Na sedlo Krzyżne vedou značené trasy ze severu (dolina Pańszczyca), z jihu (dolina Roztoki) nebo z východu (známá Orla Perć). Přes masiv Wołoszynů pak ze sedla vede sice neznačená, ale přece jen znatelná stezka. Při troše štěstí po ní dorazíme až na a z ní už poměrně snadno do Lysej Polany nebo jiné civilizace.