Malý Žabí štít (28 fotek)
MŽŠ z Veľkého Žabieho štítu MŽŠ z Voliej veže Žabia Kopa od Nižného Žabieho Biel. plesa MŽŠ (vlevo) z Východného Mengusovského štítu Žabia kopa z Žabiej štrbiny
MŽŠ z Žabiej Kopy Žabia Kopa z MŽŠ MŽŠ z Mengusovského sedla MŽŠ z Východného Mengusovského štítu MŽŠ z Východného Mengusovského štítu
MŽŠ z Bielovodskej doliny MŽŠ od Veľkého Žabieho štítu MŽŠ z Mengusovského sedla MŽŠ z Voliej veže MŽŠ z Bielovodskej doliny
MŽŠ od Veľkého Žabieho štítu MŽŠ z Bielovodskej doliny MŽŠ od Veľkého Žabieho štítu MŽŠ od Malého Mlynára MŽŠ z hřebene ze Širokej
MŽŠ od Malého Mlynára MŽŠ z Voliej veže Vrcholové skalisko MŽŠ z Polska MŽŠ a hřeben Apoštolů z Polska MŽŠ od Morskieho oka
VŽŠ a MŽŠ z Malých Rysů MŽŠ z výstupu na Szpiglasowy Wierch MŽŠ z Bielovodskej doliny