Dračí hrebeň (22 fotek)
Zlomisková veža od Zlomiskovej bránky Dračí hrebeň s Vysokou Dračí hrebeň Fakt Dračí chrbát Malá a Veľká Dračia hlava
Terén na hřebeni Na Malej Dračej hlave Veľká z Malej Exponovaná lávka Plotny (slaňovací) z Malej Dračej hlavy
Malá Dračia Hlava Výstup na Veľkú Dračiu ze Štrbiny Dračiej hlavy Malá Dračia s věžičkami Dračí chrbát z Veľkej Dračej Vrchol Veľkej Dračej a Vysoká
Žárovka nad Veľkou Dračou hlavou Veľká Dračia z Dračieho sedla Sestup z Veľkej Dračej hlavy Drak se šlehačkou Adios, Draci!
Dračí hřeben od Dračieho sedla Dračí hřeben od Dračieho sedla