Hřeben na Miedziane (27 fotek)
Opalony Wierch a Miedziane z Hladkého štítu Opalony Wierch a Miedziane z Hladkého hrebeňa Po modré na Svišťové sedlo Opalony Wierch ze Svišťového sedla Svišťové sedlo z hřebene
Opalony Wierch a plotny za vrcholem Předvrchol Opaloneho Wierchu Hřeben na Opalonem Wierchu Hřeben na Opalonem Wierchu Vršek Opaloneho Wierchu
Plotny za vrcholem Plotny za vrcholem Hřeben na Miedziane Opalony Wierch Skalnatý hřeben na Miedziane
Skalnatý hřeben na Miedziane Vrchol Miedziane Přelézání skalek Hřeben z Opaloneho Wierchu Vrchol Miedziane
Vrcholový hřeben na Miedziane Opalony Wierch a Miedziane Miedziane Sestup z Miedziane ke Szpiglasowému sedlu Miedziane ze Szpiglasowého sedla
Miedziane od Hrubého štítu Po žluté k Morskému oku