Šiša Pangma (47 fotek)
ŠP z východu SV a SZ stěna V popředí Phola Gangchen, vzadu ŠP Východní strana SV (osvětlená) a SZ stěna
JZ stěna, vlevo Phola Gangchen JV hřeben JZ stěna Hřeben z hlavního na centr. vrchol SV a SZ stěna
ŠP ze severu SZ stěna SV a SZ stěna Phola Gangchen a ŠP Pod vrcholem, vzadu Phola Gangchen
Panorama z východu V JZ stěně ŠP a Phola Gangchen od jezera Kong Tso JZ stěna, centr. a hl. vrchol Západní hřeben
Phola Gangchen a ŠP JZ stěna JZ stěna Východní strana JV hřeben
ŠP třetí zleva od jezera Kong Tso Hřeben z centr. vrcholu na hlavní SZ stěna Hl. vrchol (vlevo) nad JZ stěnou Phola Gangchen a ŠP ze severu
Phola Gangchen a ŠP ze severu Hřeben z hl. a na centr. vrchol JZ stěna Východní strana Východní strana
ŠP (uprostřed) a Pungpa Ri Východní strana JZ stěna ŠP a Phola Gangchen ŠP a Phola Gangchen z letadla
Východní strana ŠP ze severu JZ stěna Nástup do JZ stěny Východní strana
Východní strana SV (osvětlená) a SZ stěna